Genel İşlemler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Genel İşlemler >

Genel İşlemler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yedekleme Yöneticisi-Yedekleme adında görünür bir menü yoktur. Ancak olabilecek dosya bozukluklarında kullanmak için programdaki dosyaların tümü her gün bir kere kendiliğinden yedeklenirler.

 Böyle bir durumda verileri geri alabilmek için Oska Destek ekibine danışılmalıdır.