Kaldırılan Pozlar Yerine Yeni Pozlar Kullanmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Yaklaşık Maliyeti Güncellemek > Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (İş Kalemleri ile)) >

Kaldırılan Pozlar Yerine Yeni Pozlar Kullanmak

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi kurumlar yeni yıl birim fiyatlarını yayınlarken zaman zaman bazı pozları kullanımdan kaldırmaktadırlar. Bir pozun kullanımdan kaldırılması "yeni yapılacak maliyet hesaplamalarında kullanılmaması gerektiği" anlamındadır. Hazırlanıp henüz ihale sürecine başlanılmamış yaklaşık maliyet dosyalarında kaldırılmış pozların bulunması halinde, bu tür kalemleri yeniden pozlandırmak gerekir.

 Yukarıda anlatılan ya da başka nedenlerle, bir yaklaşık maliyet dosyasında bazı iş kalemlerini yeniden pozlandırmak için kullanılması gereken yer Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek menüsüdür. Program bir pozu başka bir poz ile değiştirmek için açılan bu pencerede, kaldırılan pozun yerine kullanılabilecek benzer bir poz bulursa clip0798 kutusu görünür olur. Kullanıcı buradan da seçim yapabilir.

 

 clip0797

Geri Dön