Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (İş Kalemleri ile)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Yaklaşık Maliyeti Güncellemek >

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek (İş Kalemleri ile)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Geçmiş yıl birim fiyatları kullanılarak hazırlanmış bir yaklaşık maliyet dosyasının bulunulan (güncel) yıl birim fiyatlarıyla yeniden hesaplanması gerekebilir.

 Yaklaşık Maliyeti Güncellemek olarak adlandırılan bu işlemin uygulanacağı bir dosyadaki birim fiyatların ve dolayısıyla bütün hesaplamaların değişeceği açıktır.

 Dosyanın eski haliyle de saklanması önerilir. Bunun için önce İş Dosyaları penceresine ulaşılıp Yeni Dosya Aç (Benzer Dosyadan) seçeneği kullanılarak açılacak yeni dosyada çalışılabilir.

 _Bullet Orta alanda sağ tık ile gelen pencerede veya İşin Bilgileri menüsünden Yaklaşık Maliyeti Güncellemek>İş Kalemlerini seçeneğini tıklatın.

 clip0791        

 _Bullet Burada mevcut bilgileri gözleyip güncelleyeceğiniz yeni birim fiyat yılını seçin.

 Yaklaşık maliyeti birden çok defa güncellemek dosyayı bozmaz, aksine yayınlanmış kurum kitaplarına bakıp pozları yenileyeceği ve bu fiyatlarla yeniden analizli fiyatları bulacağı için hesapların doğruluğunu arttırır. Sonraki güncellemelerde Güncellenecek Birim Fiyat Yılı'nın aynı seçilmesi gerekecektir. Aşağıdaki çalışma adımları incelendiğinde anlaşılacağı gibi, bu durumun işlemlerin doğruluğuna olumsuz bir etkisi olmaz.

 _Bullet Gelişmiş düğmesini kullanarak açıklamaları ve diğer seçenekleri gözleyin, sonra henüz yayınlanmamış kurum pozları ve özel pozlarınızdan analizi olmayanlar için kullanılmasını istediğiniz artış katsayısını hesaplatın veya elle girin.

 _Bullet Tamam ile işlemleri başlatın.

 Program, seçiminizi de dikkate alarak aşağıdaki işlemleri yapar ve güncellenemeyen pozları işlem sonunda listeler.

 -Önce bu dosyanın yedeği alınır. [C:\e-Oska\Yedekler\CXX dizinine Donusum-2019.1.GG gibi bir adla...]

 Bu dosyaya istenildiğinde İş Dosyaları penceresinde güncellenmiş dosya üstünde sağ tıklatıp Dosyanın Yedeklerini Göster seçeneğinden ulaşılabilir.

 -Pozların yeni yıl fiyatları, kitaplardan bulunup yenilenir (BF Yılı alanlarına yeni yıl yazılır)

 İşin Birim Fiyatları'ndaki pozlar ait oldukları kuruma ait kitaplarda aranır, bulunanlar güncellenecek yıl fiyatlarıyla yenilenirler. Bulunamayanlara ve fiyatı sıfır olanlara dokunulmaz. Güncel olmayan pozlar için arama yapılmaz. Ait olduğu kitapta bulunamayan pozlar [Poz yok] olarak, kitapta olduğu halde güncel yıla ait birim fiyatı sıfır olanlar [Fiyat yok] olarak işaretlenirler. Böylece işaretlenen pozlar her istenildiğinde İşin Birim Fiyatları'nda listelenip incelenebilirler.

 -İş'teki nakliye pozları (mesafe bilgisi girilmiş olanlar) hesaplanıp İşin BFları’na gönderilir (BF Yılı alanlarına yeni yıl yazılır)

 -Henüz fiyatı yayınlanmamış kurum pozları ile özel pozların;

         -Analizsiz olanları belirlenir ve poz poz incelenir. Bunlardan sadece birim fiyat yılı Güncellenecek Birim Fiyat Yılı'ndan önceki yıl olanlar belirlenmiş artış katsayı ile çarpılır. (BF Yılı alanlarına yeni yıl yazılır)

         Artış katsayısı, Gelişmiş bölümünde anlatıldığı gibi Yİ-ÜFE endeksleri kıyaslanarak bulunabileceği gibi el ile de girilebilir.

         -Analizliler ise (Vakıflar’ın işlenebilirlik zammı alan pozları dâhil) yenilenmiş fiyatlar da kullanılarak, İşin Analizleri'ndeki bilgilerle yeniden hesaplanarak İşin BFları’na gönderilir. (BF Yılı alanlarına yeni yıl yazılır)

         Analiz hesabına başlamadan önce sadece yaklaşık maliyetteki analizli pozların İşin Analizleri'nde analizlerinin olup olmadığına bakılır, burada analizi olmayanlar varsa kurum analiz kitaplarından bulunarak getirilirler.

 -Yukarıdaki işlemlerin sonunda henüz güncelleme yılına dönüştürülemeyen pozlar varsa (fiyatı sıfır olanlar, analizli olduğu halde analizi bulunamayanlar, ...) listelenip kullanıcı bilgilendirilir.

 -Buradaki poz listesinin mevcut (Örnek: 2019) ve girilecek (Örnek: 2020) sütunları olur, kullanıcı uygulanacak güncel birim fiyat sütununa yeni fiyatları girip Tamam düğmesini tıklatır. Burada fiyatı girilen pozlar için Fiyat Nereden? alanına Elle Girilen ifadesi yazılır.

 -İŞLEM TAMAMLANDI ile kullanıcı bilgilendirilir.

 

 _Bullet Gelişmiş Ayarları Yönetmek

 _Bullet Güncellenemeyen Pozları El ile Girmek

 _Bullet Güncellemeden Önceki Dosyayı Kullanmak

 _Bullet Kaldırılan Pozlar Yerine Yeni Pozlar Kullanmak

 

 Not: Yaklaşık maliyeti birden çok defa güncellemek dosyayı bozmaz, aksine yayınlanmış kurum kitaplarına bakıp pozları yenileyeceği ve bu fiyatlarla yeniden analizli fiyatları bulacağı için hesapların doğruluğunu arttırır.