Hakediş Dosyalarına ait Raporlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Raporlar >

Hakediş Dosyalarına ait Raporlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Mevcut hakediş dosyalarına ait çeşitli bilgiler seçilerek grafik veya tablo olarak rapor halinde alınabilir.

 clip0892

-Sözleşmenin türüne göre dağılım,

-Parasal tutarı en çok olan projeler,

-En sık iş artışı yapılan pozlar,

-Önümüzdeki 6 ayda yapılması gereken imalat tutarları,

-İşlerin iş programına göre gerçekleşmeleri,

-30 Gün içinde süresi dolacak işler,

-Süre uzatımı alan işler,

-İş artışı/eksilişi, ödenen fiyat farkı, teminat-geçici kabul ve revize kesintilerine ait raporlar,

-Cezalı çalışılmakta olan işler,

--Yıl içinde tamamlanması gereken işler,

-Tamamlanan işlerin illere göre dağılımı,

-Yapı denetim görevlisi olarak görev alanlar

 

 Not: Server (sunucu) lisansıyla kullanımda bu pencereyi tüm dosyaları izleme yetkisi olan kullanıcılar görebilir.