Yaklaşık Maliyet Dosyalarına ait Raporlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Raporlar >

Yaklaşık Maliyet Dosyalarına ait Raporlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Mevcut yaklaşık maliyet dosyalarına ait çeşitli bilgiler seçilerek grafik veya tablo olarak rapor halinde alınabilir.

 clip0891

-En sık kullanılan pozlar,

-Parasal tutarı en yüksek pozlar,

-Tutarı en yüksek olan işler,

-Kullanılan özel pozlar,

-Piyasa teklifleri ile oluşturulan pozlar,

-Yıl içerisinde hazırlanmış dosyalar,

-Yaklaşık maliyet hazırlamada görev alan kişiler

 

 Not: Server (sunucu) lisansıyla kullanımda bu pencereyi tüm dosyaları izleme yetkisi olan kullanıcılar görebilir.