Vazgeçilen İmalatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş) > Azalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar >

Vazgeçilen İmalatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Yapımından vazgeçilen ya da azalan imalatların fiyatlandırılmasına ait hesaplama sözleşmedeki pursantajlardan değil, anlaşma birim fiyatlarıyla yapılmalıdır.

 Yüksek Fen Kurulu'nun ilgili kararında açıkça belirtildiği gibi "... ilerleme yüzdelerinden (pursantaj oranlarından) hareketle yapımından vazgeçilen iş kalemlerine ait birim fiyatların tespit edilemeyeceği" açıktır.

clip0243