Tasfiye Hakedişi Hesaplama

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri >

Tasfiye Hakedişi Hesaplama

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 18.01.2019 Tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7161 nolu kararnamenin ilgili maddelerine uygun olmak üzere tasfiye/fesih işlemleri burada yapılır.

 TBF işlerin tasfiyesi durumunda yapılması gereken işlem, yapılacak son tespitler girilerek yeni bir hakedişin düzenlenmesidir. Bu nedenle TBF işlere ait özel bir hesap şekli yoktur.

 ATGB işlerde ise durum yeni bir hesap yöntemi geliştirmeyi gerektirmiştir.

 ATGB bir işte TASFİYE hakedişi düzenlemek için izlenmesi gereken adımlar aşağıda anlatılmıştır.

 Önce ilgili kutu işaretlenip gerekli bilgiler girilerek yeni bir hakediş açılır.

 clip0750

 Program tasfiye kutusu işaretlenmiş clip0868 bu hakedişi açarken, standart hakedişte yapılan işlere ek olarak Tasfiye Hesabı adıyla yeni bir menü oluşturur.

 clip0865

 Buradaki yaklaşık maliyet cetveli ve bağlı metrajlar, bulunulan hakedişten bağımsızdır. Bu menü işin tümünün metrajlarını ve yaklaşık maliyetini hesaplamakla kalmaz, işin tasfiye için yapılan tespitindeki metrajlarını ve dolayısıyla yapılan işin maliyetini de hesaplar.

 Yaklaşık maliyeti bu programla hesaplanıp hakediş dosyasına dönüştürülmüş olan dosyaların yaklaşık maliyete esas metrajları ve hesabı hazır olarak gelir. Bu durumda kullanıcının sadece tasfiye tespitinden oluşan maliyeti hesaplaması yeterlidir.

 clip0866        

 Bulunulan pencerenin Tüm işin veya Yapılan işlerin tutarını hesaplaması kullanıcının seçimine göre yapılır.

 Sağ üstte yer alan metrajlar da bu seçime göre çalışırlar. Böylece Tüm işin seçeneği ile çalışılırken işin tamamına ait metraj ve maliyetler hesaplanırken, Yapılan işlerin seçeneği ile çalışılırken işin yapılan (tasfiye tespiti) kısımlarının metraj ve maliyetleri hesaplanır.

 Girişler bittiğinde Yeniden Hesapla düğmesi kullanılarak son bir kez hesaplar yenilenir.

 Buradaki tasfiye hesabının güncel fiyatlarla yapılması esas olmakla birlikte hesaplamanın hangi yıl birim fiyatları ile yapılacağını kullanıcı belirleyebilir. İstenilen fiyatlar İşin Birim Fiyatları'nda Düzen>Tüm Pozları Güncelle veya diğer seçeneklerle güncellenip kullanılabilir.

 Tasfiye hesabı için gerekli tutarlar buradaki işlemlerden sonra hazırdır.

 Yapılan işler listesindeki İcmal sekmesine ulaşılarak bu durum görülebilir. Tasfiye hakedişi olduğu için program iş gruplarının toplamından oluşturduğu icmal yerine artık aşağıdaki gibi bir icmal kullanır.

 clip0867

 Burada hesaplanan hakedişin tutarı, varsa fiyat farkı hesabında ve kapakta kullanılarak hakediş tamamlanmış olur.