Sözleşmedeki İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Sözleşmedeki İş Miktarları > Sözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda) >

Sözleşmedeki İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi teklif birim fiyatlarının bilgilerinin girildiği ve saklandığı yer İşin Birim Fiyatları penceresidir.

 Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinde de fiyat bilgilerini değiştirmek için bu pencere konulmuştur.

 Bu pencerenin avantajı sadece bulunulan iş grubundaki iş kalemlerinin süzerek listelenmiş olmasıdır.

 Burada bir pozda yapılan değişikliğin bu pozu kullanan diğer iş gruplarına da yansıyacağı bilinmelidir.

Geri Dön