Onarım İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

Onarım İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilgisayarın aniden kapanması ve benzeri istenilmeyen durumlar sorunda veritabanında sıralama hatası ve buna bağlı olarak işin birim fiyatlarında, yaklaşık maliyet cetvelinde, v.b. yerlerde çift pozların oluşması durumuna rastlanılabilir.

 Böyle durumlarda kullanılmak üzere eklenmiş bir penceredir.

 clip0575