İller Bankası Taşıma Formülleri için Notlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Nakliye Pozları >

İller Bankası Taşıma Formülleri için Notlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 İller Bankası karayolu taşıma formüllerinin uygulandığı taşıma birim fiyatları; yapılan her türlü hizmet ve masraflar dâhil (Yüklenici kârı ve genel giderleri, yükleme, boşaltma ve istif bedelleri hariç) aşağıdaki bedellere göre hesap edilecektir.

 

M:

Taşıma mesafesi (Değeri metre cinsinden alınacaktır)

A, B:

Sabit katsayılar

k:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından "İnşaat Birim Fiyatlarına Esas İşcilik, Araç ve Gereç Rayiç Listesi"nde her yıl mutad olarak yayınlanan yol cinsi, vasıtanın dingil yükü ve tonajına göre değişmeyen, 02.017 poz no.lu "Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı"dır. Yol cinsi ve vasıtanın dingil yüküne göre değişen ve 1977 yılından itibaren rayiç listesinde yayınlanan özel durumlardaki "k" katsayısına ait diğer değerler ise, İller Bankası karayolu taşıma formüllerinin içine sabit katsayılarla (A, B) dâhil edilmiş olduğundan dikkate alınmayacaktır.

n:

1994 yılı 02.017 poz karşılığı 719.000 TL (k) katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı "k" katsayısı esas alınarak hesaplanan artış katsayısıdır. 1994 yılı 02.017 poz karşılığı 719.000 TL (k) katsayısı baz kabul edilerek, uygulama yılı "k" katsayısı esas alınarak hesaplanan artış katsayısıdır.

Anlaşılacağı gibi n değeri her yeni yıl için şöyle hesaplanmalıdır:

n = [(BF:02.017)/719.000]

 

 F = ( …..... A ......... x M + .......... B ......... ) x n ( TL / ton)

 

 

İller Bankası Karayolu Taşıma Formülleri

 

07.İB-1

0 - 50 m Arası Olan Taşımalar

F=(50,79016xM+0)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-2

51 - 400 m Arası Olan Taşımalar

F=(7,67819xM+2155)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-3

401 - 1.000 m Arası Olan Taşımalar

F=(4,78909xM+3311)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-4

1.001 - 3.000 m Arası Olan Taşımalar

F=(2,87290xM+5227)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-5

3.001 - 10.000 m Arası Olan Taşımalar

F=(1,20792xM+10222)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-6

10.001 - 30.000 m Arası Olan Taşımalar

F=(0,95727xM+12729)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-7

30.001 - 100.000 m Arası Olan Taşımalar

F=(0,86189xM+15590)x[(BF:02.017)/719.000]

07.İB-8

100.000 - Fazla Olan Taşımalar

F=(0,76578xM+25202)x[(BF:02.017)/719.000]

 

Geri Dön