KGM Pozları ve Nakliyeleri Hakkında Notlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Nakliye Pozları >

KGM Pozları ve Nakliyeleri Hakkında Notlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarıyla çalışan kullanıcılar için kolaylık sağlamak üzere KGM pozları için hazır bir nakliye şablonu vardır. KGM pozlarının analizlerinde bulunan ve 07.***’li girdiler olarak gösterilen nakliyelerin kolayca hesaplanması için bu şablon kullanılmalıdır.

 KGM-2020-X adıyla şablonlarda yer alan bu dosya istenildiğinde Nakliye Pozları penceresinde bulunan Düzen>Tüm Nakliye Pozları ve Şablonları'ndaki Şablondan Getir ile getirilebilir.

 İstenilirse Otomasyon Seçenekleri'ndeki Yeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek bölümünde anlatıldığı gibi her yeni açılan dosyanın bu şablonu kullanması sağlanabilir.