DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın Formülleri için Notlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Nakliye Pozları >

DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın Formülleri için Notlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Not-1:

 Her yıl yeniden ilan edilen DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın taşıma formülleri gerçekte birkaç rayice bağlı genel formüllerdir. Örneklersek;

 DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın 2014 Yılı birim fiyat kitabında, "07.001 El Arabası ile Her Cins Malzeme ve Kayadan Başka Kazı Taşınması" için verilen formül F=0,0836875xM şeklindedir. Bu formül taşıma genel şartnamesinde geçen formül olan [0,013xMxkxY]ile aynıdır. (Burada k=01.501 Pozunun birim fiyatıdır.)

 0,013xMxkxY formülünde 01.501'in 2014 yılı birim fiyatı olan 5,15 TL'yi kullanıp %25 kâr uyguladığımızda;

 =0,013xMxkxYx1,25

 =0,013xMx5,15x1,25

 =0,0836875xM olarak DSİ 2014 birim fiyat kitabında yer alan formülün aynısı elde edilir.

 Diğer formüller de aynı şekilde bulunabilir.

 Not-2:

 07.005 ve 07.006 Taşımalarından biri seçildiğinde:

 1. A yerine A=1+0,25x(d/M) formülünden bulunacak değer yazılmalıdır.

 Burada;

 d: Ham yol (kaplamasız ve bozuk kaplamalı yol) uzunluk toplamı

 M: Toplam taşıma mesafesi

 2. Yoğunluk değeri olan Y yerine ise taşınan malzemeye uygun aşağıdaki değerler kullanılmalıdır:

 -Betonarme kanalet ve plastik boru için Y=2,00

 -Madeni boru için Y=1,75

 -Betonarme ve beton boru için Y=1,50

 -Kanalet ve her türlü borudan başka her cins yük ve malzeme için Y=1,25

 -Transmikserle taze beton (07.D/3 pozu için) Y=2,25

Geri Dön