Iş Kalemlerinin Artan Kısımlarını Ayrı Bir Poz Olarak Göstermek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yeşil Defter > İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (ATGB İşlerde) >

Iş Kalemlerinin Artan Kısımlarını Ayrı Bir Poz Olarak Göstermek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Artan imalatlar aynı iş grubunda gösterilecekse iş kalemlerinin artan kısımları ayrı bir poz (diyelim 21.011/Art) olarak gösterilip hakedişe öyle konulabilir.

 _Bullet Mukayeseli keşif penceresinde istenen iş grubuna gelin.

 _Bullet Poz Ekle ile artan (yeni oluşturduğunuz) pozları ekleyin ve işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Artan Olarak Belirle yapın.

 _Bullet İleri ile gelinen artan imalatlar penceresinde iş artışı olurunda belirtilen miktar ve anlaşma birim fiyatı değerlerini girin.

 _Bullet Yeşil deftere gelip artan pozların imalat miktarlarını girin.

 _Bullet Hakedişin diğer aşamalarını tamamlayın.

 

 Not: Mukayeseli keşif yapılıp iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş yapılırken;

 İş kalemlerinin artan kısımları ayrı bir poz (diyelim 21.011/Art) olarak gösterilip hakedişe öyle konulacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları kesinlikle değiştirilmemelidir. Çünkü ilk sözleşmede belirtilen pursantajlarla hakediş hesabı yapılmaktadır.

Geri Dön