İmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Nakliyeler > Nakliye Pozları >

İmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
       Nakliye Pozları penceresinde bir nakliye pozu üzerinde durup Birim Miktarlar sekmesi tıklatılırsa tüm nakliyeli imalat pozları ve bu nakliyenin içindeki oranları listelenir.
       Sadece bu malzemeyi içeren pozların listelenmesi için clip0045 kutusu işaretsiz olmalıdır.
       Görünen poz listesinde bir-iki karakter yazarak arama yapabilmek için clip0330 kutusu işaretsiz olmalıdır.
       Nakliye pozunu içeren pozlar ve birimdeki miktarları burada belirlenir. Bu pencerede yapılan oran değişiklik ve eklemeleri, yaklaşık maliyet menüsünde nakliyelerin hesabında dikkate alınırlar.
       Nakliye İçeren Pozlar listesi iş dosyası ilk açılırken oluşturulur, daha sonra yapılan düzeltme ve eklemeler burada saklanırlar. Bu dosyada Oska tarafından yapılmış değişiklikler, yeni sürümler yüklenmiş olsa dahi, iş dosyasının nakliyelerini değiştirmez.
       Nakliye Bilgileri sekmesinde bulunan clip0278 butonundan yararlanıp, nakliye pozları ve imalatlardaki oranlarını toplu olarak değiştirmek olanaklıdır.
       İş dosyasında nakliyeli poz/pozlar bir kez kullanıldıktan sonra nakliye şablonu değiştirilmemelidir. Nakliye şablonu değiştirilmek zorunda kalınırsa kullanılan pozlar ana kitaplardan yeniden eklenmelidir.        
       Genel (Çevre ve Şehircilik) yazısı seçilirse nakliye poz bilgileri genel kullanımına dönüşür.
       İstanbul (Rumeli) yazısı seçilirse nakliye poz bilgileri (İstanbul için eski yıllarda kullanılıp terk edilen) İstanbul Avrupa yakasında kullanılan bilgilere dönüşür. (Aşağıdaki Nota bakınız!)
       İstanbul (Anadolu) yazısı seçilirse nakliye poz bilgileri (İstanbul için eski yıllarda kullanılıp terk edilen) İstanbul Anadolu yakasında kullanılan bilgilere dönüşür. (Aşağıdaki Nota bakınız!)
       Burada, şablon olarak kullanılmak iiçin önceden düzenlenip şablon olarak kaydedilmiş bilgilerin de getirilebildiğine dikkat ediniz.
       Bu işlemin nakliye poz bilgilerinde yaptığınız değişiklikleri sileceğini unutmayın.
 
       Not: İstanbul (Rumeli) ve İstanbul (Anadolu) nakliyeleri geçmiş yıllarda kullanılıp vazgeçilen bir uygulamadır. Önceki yıllarda sabit nakliyeler İstanbul Valiliği tarafından her yıl ilgili bakanlık onayına sunulur, onaylanıp yayınlanarak il sınırları içinde aynı uygulamanın oluşması sağlanırdı. Bu uygulamaya 2009 yılında son verilmiş olduğundan adı geçen nakliye şablonlarını kullanmanın yasal bir dayanağı kalmamıştır. Bu durum Yüksek Fen Kurulu'na da sorulmuş, benzer yönde görüş alınmıştır.

Geri Dön