Kullanıcının Renklerle Uyarılması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > İş'teki Pozlarım ve Kullanıldıkları Yerler >

Kullanıcının Renklerle Uyarılması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Renkler uyarı amacıyla da kullanılırlar. Kural olarak birim fiyatı ve/veya miktarı olmadığı için tutarı sıfır olan pozların poz no hücresi ile tutar hücresi kırmızı ile gösterilirler.

 clip0231

 Bu özellik Yaklaşık Maliyet Cetveli, İşin Analizleri penceresi, Aşırı Düşük Sorgulaması, ... gibi yerlerde eksik bilgilerin kolayca fark edilebilmesini sağlar.