ÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) >

ÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Fiyat farkı kararnamesinin Madde 6 (12)'si aşağıdaki gibidir.

 "Akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan Özel Tüketim Vergisinde değişiklik gerçekleşmesi halinde, bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında yol açtığı artış veya azalış dikkate alınarak, b3 katsayısının hesaplanmasına esas alınan miktarın uygulama ayına karşılık gelen kısmı için bu vergide birim başına meydana gelen değişiklik miktarı, 5 inci maddeye göre yapılan fiyat farkı hesabından bağımsız olarak ayrıca ödenir veya kesilir."

 Bu konu KİK'in 2015/DK.D-86 nolu ve 2019/DK.D-48 nolu olmak üzere 2 adet düzenleyici kurul kararı ile açıklığa kavuşturulmuştur. (2018/DK.D-405 nolu karar iptal edilmiştir.)

 Fiyat farkı verilen ve "Katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden ağırlık katsayısı (b3)" değeri tanımlanmış olan (sıfır olmayan) işlerde bu hesaplama yapılmalıdır. Ayrıca bu hesaplamanın ÖTV'nin işin ihale tarihinden sonra değişikliğe uğraması durumunda yapılacağına dikkat edilmelidir.

 ÖTV Fiyat farkı hesabında kullanılan "k: Akaryakıt girdisinin nispi ağırlığını gösteren düzeltme katsayısı" Ağırlık Oranları ve Endeksler sekmesindeki Sözleşmedeki Ağırlık Oranları penceresinde girilmiş olmalıdır.

 clip0875

 Fiyat farkı Hesaplama için gereken ÖTV Tutarı ile EPDK'nın motorin bayi satış fiyatları, Kütüphane'deki aynı isimli listeden alınır.

 Fiyat farkı hesap cetveline girildiğinde ÖTV fiyat farkı dâhil tüm hesaplamalar hazırdır. Bulunulan iş ÖTV fiyat farkı hesabı yapılması gereken bir iş ise pencere altında ÖTV Fiyat Farkı satırı açılır ve hesaplama sonucu burada gösterilir.

 clip0773        

 Hesaplama ayrıntısını görmek ve yazdırmak için rakamın sağındaki işaretli düğme veya Düzen>ÖTV Fiyat Farkı yazsı tıklatılarak ÖTV Fiyat Farkı penceresine gidilmelidir.

 

 Önemli Notlar:

1- Bir iş'te ÖTV Fiyat farkı ödenebilmesi için;

 -İhale (teklif) tarihinden sonra ÖTV'de bir değişiklilik olması, sözleşmede yazılı ağırlık katsayılarından biri olan b3'ün sıfırdan farklı bir değerde olması gereklidir.

 Program, ÖTV Fiyat farkı ödenmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder, ödenecekse hesaplamaları yapar ve ilgili pencereyi  istenildiğinde göstermek üzere hazırlar.

2- ÖTV Fiyat farkı hesabı yapılan bir iş'te, işin yapıldığı aylar ÖTV'nin değiştiği aylar ve sonrası olduğu halde bazı aylar için hesaplama sonucu sıfır (0) çıkabilir. Bu durum iş programının doldurulduğu ayın ÖTV değişikliğinden önce olduğu anlamına gelir.

3- Mücbir sebeplerlerle fiyat farkı verilmeye başlanılan işlerde ÖTV fiyat farkı ödenmez.

Geri Dön