Madde 28.2.3 için Giriş

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) > Revize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde >

Madde 28.2.3 için Giriş

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teklif birim fiyatlı uygulama işi hakedişlerinde, revize birim fiyat hesaplanan bir pozun uygulama yılı birim fiyatı bulunamıyorsa ne yapılması gerektiği ilgili mevzuattaki aşağıdaki maddede belirtilmiştir.

 28.2.3. İlgili iş kalemine ait birim fiyatın bulunmaması durumunda, ihale dokumanı ile verilen özel analize (Sırasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları) uygulama yılı rayiçleri kullanılarak, rayici yok ise uygulama ayı rayici ile elde edilen fiyattan daha düşük olamaz.

 Bu tür pozlar ekranda revize birim fiyat alanı kırmızıya boyanmış clip0730 olarak belirtilirler. Maddede anlatıldığı gibi hesaplanacak olan uygulama yılı birim fiyatı, Giriş düğmesi ile gelen pencerede elle girilmelidir.

Geri Dön