TEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > Profil Metrajı >

TEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 TEDAŞ pozları için gerekli olan ağırlık hesapları şablon olarak hazırlanıp programa konulmuştur.

 Demir Cinsleri penceresinde Düzen>Şablonlarımdan Getir seçeneği ile açılan pencerede TEDAŞ klasöründe bu şablonlar yer alır. TEDAŞ klasöründe yer alan şablonlar şunlardır:

TEDAŞ Betonarme Direk ve Traversler

05.6.1, ... 05.7 ... pozlarında kullanılan

TEDAŞ Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri

05.5.3.3 Pozunda kullanılan

TEDAŞ Demir Direkleri-I Buz Yükü

05.1, ... Pozlarında kullanılan

TEDAŞ Demir Direkleri-II Buz Yükü

   "        "                "

TEDAŞ Demir Direkleri-III Buz Yükü

   "        "                "

TEDAŞ Demir Direkleri-IV Buz Yükü

   "        "                "

 A) Betonarme Direk ve Traversler (TEDAŞ)

  05.6.1, ... 05.7 ... pozlarındaki beton direk ve traverslerin kilosunu hesaplamak için bu dosya getirilip kullanılmalıdır. Bilindiği gibi betonarme direklerin malzeme bedeli adet olarak ödendiği halde montaj ve nakliye bedelleri ağırlıklarına göre ödenir. Buradan bulunan ağırlıklar maliyete aşağıdaki pozlar kullanılarak konulmalıdırlar:

05.6.M1

Beton Direk Montajı (I-Şehir içi)

kg

05.6.M2

Beton Direk Montajı (II-BAHH)

kg

05.6.M3

Çift Beton Direk Montajı (III-Şehir içi)

kg

05.6.M4

Çift Beton Direk Montajı (IV-BAHH)

kg

05.6.N

Betonarme Direk Nakliyesi (Hesaplama için yapım şartlarına bakınız)

kg

05.7.M1

Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi)

kg

05.7.M2

Beton Travers ve Konsol Montajı (II-BAHH)

kg

05.7.N

Betonarme Travers ve Konsol Nakliyesi

kg

 Nakliye için ayrı bir poz (ve birim fiyat) kullanıldığına dikkat ediniz.

 B) Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (TEDAŞ)

 Bilindiği gibi tip projeli çelik poligon aydınlatma direklerinin birim fiyatları (malzeme, montaj ve nakliye dâhil) toplam ağırlığa göredir. 05.5.3.3 Pozunda kullanılan aydınlatma direk ve traverslerin kilosunu hesaplamak için bu dosya getirilip kullanılmalıdır. Buradan bulunan ağırlıklar maliyete aşağıdaki poz kullanılarak konulmalıdırlar:

05.5.3.3

Tip Projeli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri

kg

 Önemli: TEDAŞ Tesislerinde 01.09.2007 tarihinden itibaren sadece bu pozdaki aydınlatma direkleri kullanılmaktadır.

 Nakliye bu pozun fiyatına dâhil edilmiştir.

 C) Demir Direkler ve Traversler (TEDAŞ)

 TEDAŞ pozlarında bulunan demir direk ve traverslerin birim fiyatlarının (malzeme, montaj ve nakliye dâhil) ölçü birimi kg'dır. AG ve OG tesislerinde kullanılan demir direk ve travers tiplerini vererek ağırlık hesabı yapmak için bu şablonlar kullanılmalıdır. Bazı direk tiplerinin ağırlıkları buz yükü bölgelerine göre değiştiği için 4 ayrı buz yükü bölgesi için uygun dosya seçilerek kullanılmalıdır.

 Burada hesaplanan ağırlıklar maliyet hesabına aşağıdaki pozlardan uygun olan kullanılarak konulmalıdırlar:

05.1.I

Boyalı Kaynaklı Demir Direk (Şehir içi)

kg

05.1.II

Boyalı Kaynaklı Demir Direk (BAHH)

kg

05.2.I

Boyalı Cıvatalı Demir Direk (Şehir içi)

kg

05.2.II

Boyalı Cıvatalı Demir Direk (BAHH)

kg

05.3.I

Galvanizli ve Galvanizli Cıvatalı Demir Direk (Şehir içi)

kg

05.3.II

Galvanizli ve Galvanizli Cıvatalı Demir Direk (BAHH)

kg

05.4.I

Boyalı Demir Travers ve Konsol (Şehir içi)

kg

05.4.II

Boyalı Demir Travers ve Konsol (BAHH)

kg

05.5.1.I

Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsol (Şehir içi)

kg

05.5.1.II

Parçalı Kaynaklı Galvanizli Demir Direk Travers ve Konsol (BAHH)

kg

 

 Nakliye bu pozların fiyatına dâhil edilmiştir.

 

 _Bullet TEDAŞ Demir Direkler için Buz Yükü Bölgeleri

 _Bullet TEDAŞ Galvanizli Çelik Poligon Direk Tip Projesi