TÜİK Endeks Kodlarının Karşılıklar Tablosu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

TÜİK Endeks Kodlarının Karşılıklar Tablosu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Üretici Fiyat Endeksi Kapsamında NACE Rev. 2 Kodlarının Karşılıkları (*)

 

 

 

 

NACE Rev.2 Correspondence Table of Producer Price Index Coverage (*)

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Yİ-ÜFE

2003-2013 Yılları Arası

Between 2003-2013

1994-2002 Yılları Arası

Between 1994-2002

ÜFE (2003=100) - NACE Rev.2

PPI (2003=100) - NACE Rev.2

ÜFE (2003=100) - NACE Rev.1

PPI (2003=100) - NACE Rev.1

TEFE(1994=100) - ISIC Rev. 3

WPI (1994=100) - ISIC Rev. 3

Kod

Code

Tanım

(NACE Rev.2 )

Definition

(NACE Rev.2 )

Kod

Code

Tanım

(NACE Rev.1)

Definition

(NACE Rev.1)

Kod

Code

Tanım

(ISIC Rev.3)

Definition

(ISIC Rev.3)

A

Tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri

Agriculture, forestry and fishing

T

Genel Tarım Endeksi

General agriculture index

A+B

Genel Tarım Endeksi (hesaplanmıştır)

General agriculture index (calculated)

B

Madencilik ve taşocakçılığı

Mining and quarrying

C

Madencilik ve taşocakçılığı

Mining and stone quarrying

C

Madencilik ve taşocakçılığı

Mining and quarrying

C

İmalat

Manufacturing

D

İmalat

Manufacturing

D

İmalat

Manufacturing

D

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı

Electricity, gas, steam and air conditioning

40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı

Electricity and gas

40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı

Electricity, gas, steam and hot water supply

E

Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

Water supply; sewerage, waste management and remediation services

41

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Water

41

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Collection, purification and distribution of water

01

Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler

Agriculture, hunting and related services

01

Tarım, avcılık

Agriculture, hunting

01

Tarım, avcılık

Agriculture, hunting and related service activities

02

Orman ürünleri ve ilgili hizmetler

Forestry, logging and related services

02

Ormancılık, tomrukculuk

Forestry

02

Ormancılık, tomrukculuk

Forestry, logging and related service activities

03

Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler

Fishing products; aquaculture products; support services to fishing

B

Balıkçılık

Fishing

B

Balıkçılık, balık üretme çiftlikleri

Fishing, operation of fish hatcheries and fish farms

05

Kömür ve linyit

Coal and lignite

10

Kömür madenciliği

Coal mining

10

Kömür madenciliği

Mining of coal and lignite; extraction of peat

06

Ham petrol ve doğal gaz

Crude petroleum and natural gas

11

Hampetrol ve doğalgaz

Crude petroleum and natural gas prod.

11

Hampetrol ve doğalgaz; tetkik ve arama hariç

Extraction of crude petroleum and natural gas

07

Metal cevherleri

Metal ores

13

Metal cevherleri

Metallic minerals

13

Metal cevherleri

Mining of metal ores

08

Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri

Other mining and quarrying products

14

Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri

Stone quarrying and other mining

14

Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri

Other mining and quarrying

10

Gıda ürünleri

Food products

15(**)

Gıda ürünleri

Food products

15(**)

Gıda ürünleri

Food products

11

İçecekler

Beverages

15.9

İçecekler

Beverages

15.5

İçecek imalatı

Manufacturing of beverages

12

Tütün ürünleri

Tobacco products

16

Tütün ürünleri

Tobacco products

16

Tütün ürünleri

Tobacco products

13

Tekstil ürünleri

Textiles

17(**)

Tekstil ürünleri

Textiles

17

Tekstil ürünleri

Textiles

14

Giyim eşyası

Wearing apparel

18, 17 (**)

Giyim eşyası; kürk; Tekstil ürünleri

Wearing apparel; Textiles

18

Giyim eşyası; kürk

Wearing apparel; dressing and dyeing of fur

15

Deri ve ilgili ürünler

Leather and related products

19(**)

Deri ve deri ürünleri

Tanning and dressing of leather

19

Deri ve deri ürünleri

Tanning and dressing of leather

16

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)

Wood and products of wood and cork, except furniture

20

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)

Wood products, except furniture

20

Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç)

Wood and of products of wood and cork, except furniture

17

Kağıt ve kağıt ürünleri

Paper and paper products

21, 22 (**)

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri; Basılı ürünler ve kayıtlı medya

Paper and paper products; Publishing, printing

21

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt ürünleri

Paper and paper products

18

Basım ve kayıt hizmetleri

Printing and recording services

22(**)

Basılı ürünler ve kayıtlı medya

Publishing, printing and reproduction of recorded media

22

Basılı ürünler ve kayıtlı medya

Publishing, printing and reproduction of recorded media

19

Kok ve rafine petrol ürünleri

Coke and refined petroleum products

23

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri

Coke and refined petroleum

23

Kok, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar

Coke, refined petroleum products and nuclear fuel

20

Kimyasallar ve kimyasal ürünler

Chemicals and chemical products

24(**)

Kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar

Chemicals

24

Kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar

Chemicals and chemical products

21

Temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları

Basic pharmaceutical products and pharmaceutic preparations

24.4

Eczacılık, tıbbi kimyasallar ve botanik ürünler

Pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products

24.23

Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products

22

Kauçuk ve plastik ürünler

Rubber and plastic products

25, 19 (**)

Kauçuk ve plastik ürünler; Deri ve deri ürünleri

Rubber and plastic products; Tanning and dressing of leather

25

Kauçuk ve plastik ürünler

Rubber and plastics products

23

Metalik olmayan diğer mineral ürünler

Other non-metallic mineral products

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünleri

Non-metalic products

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünleri

Other non-metallic mineral products

24

Ana metaller

Basic metals

27

Ana metaller

Basic metal industry

27

Ana metaller

Basic metals

25

Fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç

Fabricated metal products, except machinery and equipment

28, 29 (**)

Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii; B.y.s. makine ve teçhizat

Metal products, except machinery; Machinery and equipment n.e.c.

28

Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii

Fabricated metal products, except machinery and equipment

26

Bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler

Computer, electronic and optical products

30, 32, 33, 24 (**)

Büro makineleri ve bilgisayarlar; İletişim cihazları ; Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile cep ve kol saatleri; Kimyasal maddeler, ürünler ve suni elyaflar

Office accounting computing machinery; Radio, tv, communication eq. and app.; Medical, precision, optical instruments; Chemicals

30+32+33.12 (**)

Büro makineleri ve bilgisayarlar; Radyo, tv, haberleşme teçhizatı ve cihazları; Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer ve benzer amaçlı alet ve cihazların imalatı

Office, accounting and computing machinery; Radio, tv and communication equip. and app.; Instruments and appliances for measuring, checking,testing, navigating and other purposes

27

Elektrikli teçhizat

Electrical equipment

31, 29 (**)

Elektrikli makine ve cihazlar b.y.s.; B.y.s. makine ve teçhizat

Elect. machinery and apparatus, n.e.c.; Machinery and equipment n.e.c.

31

Elektrikli makine ve cihazlar b.y.s.

Electrical machinery and apparatus n.e.c.

28

Makine ve ekipmanlar (başka yerde sınıflandırılmamış)

Machinery and equipment n.e.c.

29, 30, 34 (**)

Makine ve teçhizat b.y.s.; Büro makineleri ve bilgisayarlar; Motorlu taşıt, römork ve yarı-römorklar

Machinery and equipment, n.e.c.; Office accounting computing machinery; Motor vehicles, tarilers and half trailers

29

B.y.s. makine ve teçhizat

Machinery and equipment n.e.c.

29

Motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

34, 31, 36 (**)

Motorlu taşıt, römork ve yarı-römorklar; Elektrikli makine ve cihazlar b.y.s.; Mobilya; b.y.s. diğer mallar

Motor vehicles, tarilers and half trailers; Elect. machinery and apparatus, n.e.c.; Furniture, n.e.c.

34

Motorlu taşıt, römork ve yarı-römorklar

Motor vehicles, trailers and semi-trailers

30

Diğer ulaşım araçları

Other transport equipment

35.4

Diğer ulaşım araçları; Motosikletler ve bisikletler

Motorcycles and bicycles; Other transport equipment

35

Diğer ulaşım araçları

Other transport equipment

31

Mobilya

Furniture

36.1(**)

Mobilya

Furniture

36.1

Mobilya

Furniture

32

Diğer mamul eşyalar

Other manufactured goods

36.6, 33(**)

Diğer mallar b.y.s.; Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler ile cep ve kol saatleri

Miscellaneous manufacturing n.e.c.; Medical, precision, optical instruments

36.9

Diğer imalatlar b.y.s.

Manufacturing n.e.c.

35

Elektrik, gaz üretim ve dağıtımı

Electricity, gas

40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı

Electricity and gas

40

Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı

Electricity, gas, steam and hot water supply

36

Suyun arıtılması ve temini hizmetleri

Water; water treatment and supply services

41

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Water

41

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Collection, purification and distribution of water

05.1

Taş kömürü

Hard coal

10.1

Taş kömürü

Hard coal

10.1

Maden kömürü çıkarımı ve madenciliği

Mining and agglomeration of hard coal

05.2

Linyit

Lignite

10.2

Linyit

Lignite

10.2

Linyit madenciliği

Mining and agglomeration of lignite

06.1

Ham petrol

Crude petroleum

11.10.10

Petrol yağları ve bitümlü maddelerden elde edilen yağlar - işlenmemiş

Petroleum oil

11.10

Ham petrol ve doğalgaz

Crude petroleum and natural gas

06.2

Doğalgaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde

Natural gas, liquefied or in gaseous state

11.10.20

Doğalgaz

Natural gas

11.10

Ham petrol ve doğalgaz

Crude petroleum and natural gas

07.1

Demir cevherleri

Iron ores

13.1

Demir cevherleri

Mining of iron ores

13.1

Demir cevheri madenciliği

Mining of iron ores

07.2

Demir dışı metal cevherleri

Non-ferrous metal ores

13.2

Demir dışı metal cevherleri, uranyum ve toryum hariç

Mining of non-ferrous metal ores

13.2

Uranyum ve toryum cevherleri hariç, demir dışında kalan metal cevherlerin madenciliği

Mining of non-ferrous metal ores, except uranium and thorium ores

08.1

Taş, kum ve kil

Stone, sand and clay

14.1+14.2+14.5

Taş; Kum ve kil; Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, b.y.s.

Stone; Sand and clay; Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, b.y.s.

14.1

Kum, kil ve taş ocakçılığı

Quarrying of stone, sand and clay

08.9

B.y.s. madencilik ve taşocakçılığı ürünleri

Mining and quarrying products n.e.c.

14.3+14.4+14.5

Kimya ve gübre sanayiinde kullanılan mineraller; Tuz; Diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, b.y.s.

Mining of chemical and fertilizer minerals; Production of salt; Other mining and quarrying n.e.c.

14.2

B.y.s. madencilik ve taşocakçılığı

Mining and quarrying n.e.c.

10.1

Korunmuş et ve et ürünleri

Preserved meat and meat products

15.1

Et ve et ürünleri

Production, processing and preserving of meat and meat products

15.11

Mezbahacılık; etin işlenmesi ve saklanması

Production, processing and preserving of meat and meat products

10.3

Meyve ve sebzeler, işlenmiş ve korunmuş

Processed and preserved fruit and vegetables

15.3

İşlenmiş ve saklanmış sebze ve meyveler

Processing and preserving of fruit and vegetables

15.13

Sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması

Processing and preserving of fruit and vegetables

10.4

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar

Vegetable and animal oils and fats

15.4

Hayvansal ve bitkisel yağlar

Vegetable and animal oils and fats

15.14

Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağ imalatı

Manuf. of vegetable and animal oils and fats

10.5

Süt ürünleri

Dairy products

15.5

Süt ürünleri ve dondurma

Dairy products

15.2

Süt ürünleri imalatı

Manuf. of dairy products

10.6

Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünler

Grain mill products, starches and starch products

15.6

Öğütülmüş tahıl ürünleri, nişasta ve nişastalı ürünleri

Grain mill products, starches and starch products

15.31+15.32

Öğütülmüş tahıl ürünleri imalatı; Nişasta ve nişastalı ürünlerin imalatı

Manuf. of grain mill products ; Manuf. of starches and starch products

10.7

Fırın ürünleri ve unlu mamuller

Bakery and farinaceous products

15.81+15.82+15.85

Ekmek, taze fırın ürünleri ve kek imalatı; Peksimet ve bisküvi imalatı; dayanıklı pastane ürünleri ve kek imalatı; Makarna, şehriye, kuskus ve benzeri unlu mamullerin imalatı

Manuf. of bread; manuf. of fresh pastry goods and cakes; Manuf. of rusks and biscuits; manuf. of preserved pastry goods and cakes; Manuf. of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products

15.41+15.44

Fırın ürünleri imalatı; Makarna, şehriye, kuskus vb. unlu mamüllerin imalatı

Manuf. of bakery products; Manuf. of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous

10.8

Diğer gıda ürünleri

Other food products

15.83+15.84+15.86

Şeker imalatı; Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı; Kahve ve çayın işlenmesi

Manuf. of sugar; Manuf. of cocoa; chocolate and sugar confectionery; Processing of tea and coffee

15.42+15.43+15.49

Şeker imalatı; Kakao, çikolata ve şekerleme imalatı; B.y.s. gıda maddeleri imalatı

Manuf. of sugar ; Manuf. of cocoa, chocolate and sugar confectionery ; Manuf. of other food products n.e.c.

10.9

Hazır hayvan yemleri

Prepared animal feeds

15.7

Hazır hayvan yemleri

Prepared animal feeds

15.33

Hazır hayvan yemleri imalatı

Manuf. of prepared animal feeds

11.0

İçecekler

Beverages

15.9

İçecekler

Beverages

15.5

İçecek imalatı

Manuf. of beverages

12.0

Tütün ürünleri

Tobacco products

16.0

Tütün ürünleri

Tobacco products

16.0

Tütün ürünleri imalatı

Manuf. of tobacco products

13.1

Tekstil iplik ve elyafları

Textile yarn and thread

17.1

Tekstil elyafı ve ipliği

Preparation and spinning of textile fibres

17.11

Tekstil elyafının hazırlanması ve iplik haline getirilmesi; tekstil dokumacılığı

Preparation and spinning of textile fibres; weaving of textiles

13.2

Dokumalar

Woven textiles

17.2

Tekstil kumaşları

Textile weaving

17

Tekstil ürünleri

Textiles

13.3

Tekstil terbiye hizmetleri

Textile finishing services

17.2 (**)

Tekstil kumaşları

Textile weaving

-

-

-

13.9

Diğer tekstil ürünleri

Other textiles

17.4+17.5+17.6

Giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri; Diğer tekstil ürünleri; Trikotaj (örme) ve tığ-işi kumaş imalatı

Made-up textile articles, except apparel; Other textiles; Manuf. of knitted and crocheted fabrics

17.2+17.3

Diğer tekstil ürünleri imalatı; Trikotaj (örme) ürünleri imalatı

Manuf. of other textiles; Manuf. of knitted and crocheted fabrics and articles

14.1

Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç

Wearing apparel, except fur apparel

18

Giyim eşyası

Wearing apparel

18.1

Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

Manuf. of wearing apparel, except fur apparel

14.3

Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)

Knitted and crocheted apparel

17.7

Örme ya da tığ işi ürünler

Knitted and crocheted articles

18.1

Kürk hariç, giyim eşyası imalatı

Manuf. of wearing apparel, except fur apparel

15.1

Tabaklanmış ve işlenmiş deri; bavul, el çantası, saraçlık ve koşum takımı; işlenmiş ve boyanmış kürk

Tanned and dressed leather; luggage, handbags, saddlery and harness; dressed and dyed fur

19.1+19.2

Deri; Bavul, el çantası ve benzerleri ile saraçlık ve koşum takımı

Tanning and dressing of leather; Luggage, handbags and the like, saddlery and harness

19.1

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı

Tanning and dressing of leather; manuf. of luggage, handbags, saddlery and harness

15.2

Ayakkabı

Footwear

19.3 (**)

Ayakkabılar

Footwear

19.2

Ayakkabı imalatı

Manuf. of footwear

16.1

Kereste, biçilmiş ve planyalanmış

Wood, sawn and planed

20.1

Kereste - biçilmiş, planyalanmış veya emprenye edilmiş

Sawmilling and planing of wood; impregnation of wood

20.1

Kereste ve parke sanayii

Sawmilling and planing of wood

16.2

Ahşap, mantar, hasır ve örgü malzemesinden (saz, saman vb.) ürünler

Products of wood, cork, straw and plaiting materials

20.2

Ahşap plaka; kontraplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtalar

Veneer sheets; plywood, laminboard, particle board, fibre board and other panels and boards

20.2

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı; hasır ve buna benzer, örülerek yapılan maddelerin imalatı

Manuf. of products of wood, cork, straw and plaiting materials

17.1

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva

Pulp, paper and paperboard

21.1

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva

Pulp, paper and paperboard

21.01

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

Manuf. of pulp, paper and paperboard

17.2

Kağıt ve mukavvadan ürünler

Articles of paper and paperboard

21.2+22.2 (**)

Kağıt ve mukavva ürünleri; Basım hizmetleri ve baskı ile ilgili hizmetler

Articles of paper and paperboard; Printing and service activities related to printing

21.02+21.09

Oluklu karton ve mukavva ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalajların imalatı; Diğer kağıt ve mukavva ürünleri imalatı

Manuf. of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard; Manuf. of other articles of paper and paperboard

18.1

Basım hizmetleri ve basımla ilgili hizmetler

Printing services and services related to printing

22 (**)

Basım ve yayım

Publishing and printing

22

Basılı ürünler ve kayıtlı medya

Publishing, printing and reproduction of recorded media

19.1

Kok fırını ürünleri

Coke oven products

23.1

Kok fırını ürünleri

Coke oven products

23.1

Kok fırını ürünleri imalatı

Manuf. of coke oven products

19.2

Rafine edilmiş petrol ürünleri

Refined petroleum products

23.2

Rafine edilmiş petrol ürünleri

Refined petroleum products

23.2

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

Manuf. of refined petroleum products

20.1

Temel kimyasallar, gübreler ve azot bileşikleri ile birincil formda plastik ve sentetik kauçuk

Basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms

24.1

Ana kimyasal maddeler

Basic chemicals

24.1

Ana kimyasal maddelerin imalatı

Manuf. of basic chemicals

20.2

Haşere ilaçları ve diğer zirai kimyasal ürünler

Pesticides and other agrochemical products

24.2

Pestisit (haşarat ilacı) ve zirai kimyasal ürünler

Pesticides and other agro-chemical products

24.21

Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin imalatı

Manuf. of pesticides and other agro-chemical products

20.3

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

24.3

Boya, vernik vb kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun

Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics

24.22

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalatı

Manuf. of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and

20.4

Sabun ve deterjanlar, temizleme ve cilalama ürünleri, parfüm ve bakım ürünleri

Soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

24.5

Gliserin; sabun ve deterjan; temizlik ve cilalama maddeleri; parfümler tuvalet malzemeleri

Soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

24.24

Sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri; parfüm; kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı

Manuf. of soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations

20.5

Diğer kimyasal ürünler

Other chemical products

24.6+36.63.30 (**)

Diğer kimyasal ürünler; B.y.s. diğer imalat (kibritler)

Other chemical products;Other manufacturing n.e.c.(matches)

24.29

B.y.s. kimyasal ürünlerin imalatı

Manuf. of other chemical products n.e.c.

20.6

Suni ve sentetik elyaflar

Man-made fibres

24.7

Suni ve sentetik elyaflar

Man-made fibres

24.3

Suni elyaf imalatı

Manuf. of man-made fibres

21.2

Eczacılık müstahzarları

Pharmaceutical preparations

24.4

Eczacılık, tıbbi kimyasallar ve botanik ürünler

Pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products

24.23

Eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı

Manuf. of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical

22.1

Kauçuk ürünler

Rubber products

25.1+ 19.30.40 (**)

Kauçuk ürünleri; Ayakkabı parçaları (taban ve topuklar)

Rubber products; Parts of footwear (soles and heels)

25.1

Kauçuk ürünleri imalatı

Manuf. of rubber products

22.2

Plastik ürünler

Plastic products

25.2

Plastik ürünler

Plastic products

25.2

Plastik ürünleri imalatı

Manuf. of plastics products

23.1

Cam ve cam ürünleri

Glass and glass products

261

Cam ve cam ürünleri

Glass and glass products

26.1

Cam ve cam ürünleri imalatı

Manuf. of glass and glass products

23.2

Ateşe dayanıklı ürünler

Refractory products

26.26

Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı

Manuf. of refractory ceramic products

26.92

Ateşe dayanıklı seramik ürünlerin imalatı

Manuf. of refractory ceramic products

23.3

Kilden inşaat malzemesi

Clay building materials

26.3+26.4(**)

Seramik karo ve kaldırım taşları; Fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri

Ceramic tiles and flags; Bricks, tiles and construction products, in baked clay

26.93

Ateşe dayanıklı olmayan, kil ve seramik yapı malzemesi ürünlerinin imalatı

Manuf. of structural non-refractory clay and ceramic products

23.4

Diğer porselen ve seramik ürünler

Other porcelain and ceramic products

26.21+26.22 (**)

Seramik ev ve süs eşyası imalatı; Seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı

Manuf. of ceramic household and ornamental articles; Manuf. of ceramic sanitary fixtures

26.91

Yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı olmayan seramik eşya imalatı (çanak, çömlek, çini, porselen vb.)

Manuf. of non-structural non-refractory ceramic ware

23.5

Çimento, kireç ve alçı

Cement, lime and plaster

26.5

Çimento, kireç ve sıva alçısı

Cement, lime and plaster

26.94

Çimento, kireç ve alçı imalatı

Manuf. of cement, lime and plaster

23.6

Betondan, çimentodan ve alçıdan eşyalar

Articles of concrete, cement and plaster

26.6

Beton, sıva alçı ve çimentodan yapılan ürünler

Articles of concrete, plaster and cement

26.95

Çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı

Manuf. of articles of concrete, cement and plaster

23.7

Taş (kesilmiş, şekil verilmiş ve tamamlanmış)

Cut, shaped and finished stone

26.7

Bina taşları ve bunlarla ilgili nesnelerin süslenmesi, kesilmesi, şekillendirilmesi ve tamamlanması

Cutting, shaping and finishing of stone

26.96

Taşın kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi

Cutting, shaping and finishing of stone

24.1

Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar

Basic iron and steel and ferro-alloys

27.1

Esas demir, çelik ve demir alaşımları

Basic iron and steel and of ferro-alloys

27.1

Demir-çelik ana sanayii

Manuf. of basic iron and steel

24.2

Tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçaları, çelikten

Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel

27.2

Borular

Tubes

27.1

Demir-çelik ana sanayii

Manuf. of basic iron and steel

24.3

Çeliğin ilk işlenmesinde elde edilen diğer ürünler

Other products of the first processing of steel

27.3

Diğer ilk işlenmiş demir ve çelik ürünleri

Other first processing of iron and steel and production of non-ECSC ferro-alloys

27.1

Demir-çelik ana sanayii

Manuf. of basic iron and steel

24.4

Değerli ana metaller ve diğer demir dışı metaller

Basic precious and other non-ferrous metals

27.4

Değerli ana metaller ve diğer demirli olmayan metaller

Basic precious and non-ferrous metals

27.2

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayii

Manuf. of basic precious and non-ferrous metals

24.5

Metal döküm hizmetleri

Casting services of metals

27.5

Metal döküm hizmetleri

Casting of metals

27.3

Metal döküm sanayii

Casting of metals

25.1

Metal yapı ürünleri

Structural metal products

28.1

Metal yapı malzemeleri

Structural metal products

28.11

Metal yapı malzemeleri imalatı

Manuf. of structural metal products

25.2

Tank, rezervuar ve konteynerler, metalden

Tanks, reservoirs and containers of metal

28.2 (**)

Metal muhafaza tankları, sarnıçlar; merkezi ısıtma radyatör ve kazanları

Tanks, reservoirs and containers of metal; manufacture of central heating radiators and boilers

28.12

Tank, sarnıç ve metal muhafaza imalatı

Manuf. of tanks, reservoirs and containers of metal

25.5

Metalin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve haddelenmesi hizmetleri; toz metalürjisi

Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy

28.4

Metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması, toz metalurjisi

Forging, pressing, stamping and roll forming of metal; powder metallurgy

28.9

Diğer metal eşyaların imalatı; metal işleri ile ilgili hizmet faaliyetleri

Manuf. of other fabricated metal products; metal working service

25.7

Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi

Cutlery, tools and general hardware

28.6 (**)

Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri

Cutlery, tools and general hardware

28.93

Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve hırdavat malzemeleri imalatı

Manuf. of cutlery, hand tools and general hardware

25.9

Diğer fabrikasyon metal ürünler

Other fabricated metal products

28.7

Diğer fabrikasyon metal ürünler

Other fabricated metal products

28.99

B.y.s. metal eşya imalatı

Manuf. of other fabricated metal products n.e.c.

26.1

Elektronik bileşenler ve devre kartları

Electronic components and boards

32.1

Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar

Electronic valves and tubes and other electronic components

32.1

Elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçaların imalatı

Manuf. of electronic valves and tubes and other electronic

26.2

Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri

Computers and peripheral equipment

30.0 (**)

Büro makineleri ve bilgisayarlar (hesaplama ve muhasebe makineleri hariç)

Office accounting computing machinery (excl. calculating and accounting machines)

30.0

Büro, muhasebe ve bilgi işleme makineleri imalatı

Manuf. of office, accounting and computing machinery

26.3

İletişim ekipmanları

Communication equipment

32.2

Radyo ve televizyon vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı

Television and radio transmitters and apparatus for line telephony and line telegraphy

32.2

Radyo ve televizyon vericileri ile telefon ve telgraf hattı teçhizatı imalatı

Manuf. of television and radio transmitters and apparatus for line

26.4

Tüketici elektroniği ürünleri

Consumer electronics

32.3

Televizyon ve radyo alıcıları, ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunlarla ilgili araçlar

Television and radio receivers, sound or video recording or reproducing apparatus and associated goods

32.3

Televizyon ve radyo alıcıları; ses ve görüntü kaydeden veya üreten teçhizat ve bunlarla ilgili araçların imalatı

Manuf. of television and radio receivers, sound or video recording

26.5

Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar; kol ve duvar saatleri

Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks

33.2

Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer ve diğer amaçlı alet ve cihazlar

Instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment

33.12

Ölçme, kontrol, test, seyrüsefer ve benzer amaçlı alet ve cihazların imalatı; sanayide kullanılan işlem kontrol teçhizatı hariç

Manuf. of instruments and appliances for measuring, checking,testing, navigating and other purposes, except industrial process control equipment

26.8

Manyetik ve optik kaset, bant. CD vb. ortamlar

Magnetic and optical media

24.65

Plak, bant vb. kayıt gereçlerinin imalatı (kaydedilmemiş)

Manufacture of prepared unrecorded media

-

-

-

27.1

Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

Electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus

31.1+31.2(**)

Elektrikli motorlar, jeneratörler ve transformatörler; Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

Electric motors, generators and transformers; Electricity distribution and control apparatus

31.1+ 31.2

Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı; Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

Manuf. of electric motors, generators and transformers ; Manuf. of electricity distribution and control apparatus

27.2

Pil ve akümülatörler

Batteries and accumulators

31.4

Akümülatör, pil ve bataryalar

Accumulators, primary cells and primary batteries

31.4

Akümülatör, pil ve batarya imalatı

Manuf. of accumulators, primary cells and primary batteries

27.3

Kablolamada kullanılan tel, kablo ve gereçler

Wiring and wiring devices

31.3+31.2(**)

İzole edilmiş tel ve kablolar; Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları

Insulated wire and cable; Electricity distribution and control apparatus

31.3

İzole edilmiş tel ve kablo imalatı

Manuf. of insulated wire and cable

27.4

Elektrikli aydınlatma ekipmanları

Electric lighting equipment

31.5+ 31.6(**)

Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı; Elektrikli ekipmanlar b.y.s.

Manufacture of lighting equipment and electric lamps; Electrical equipment n.e.c.

31.5

Elektrik ampulü ve lambaları ile aydınlatma teçhizatı imalatı

Manuf. of electric lamps and lighting equipment

27.5

Ev aletleri

Domestic appliances

29.7(**)

Ev aletleri b.y.s.

Domestic appliances n.e.c.

29.3

B.y.s. ev aletleri imalatı

Manuf. of domestic appliances n.e.c.

28.1

Genel amaçlı makineler

General-purpose machinery

29.1+34.3(**)

Uçak, motorlu taşıt ve motosiklet motorları hariç olmak üzere mekanik güç kullanımı ve üretimi için makineler; Motorlu taşıt ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlar

Machinery for the production and use of mechanical power, except aircraft, vehicle and cycle engines; Parts and accessories for motor vehicles and their engines

29.1

Genel amaçlı makine imalatı

Manuf. of general purpose machinery

28.2

Diğer genel amaçlı makineler

Other general-purpose machinery

29.2 + 30.01.13 (*)

Diğer genel amaçlı makineler; Hesaplama ve muhasebe makineleri (yazarkasalar)

Other general purpose machinery; Calculating and accounting machines (cash registers)

29.19

Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı

Manuf. of other general purpose machinery

28.3

Tarım ve ormancılık makineleri

Agricultural and forestry machinery

29.3

Tarım ve ormancılık makineleri

Agricultural and forestry machinery

29.21

Tarım ve orman makineleri imalatı

Manuf. of agricultural and forestry machinery

28.4

Metal işleme makineleri ve takım tezgahları

Metal forming machinery and machine tools

29.4

Makineli el aletleri (takım tezgahları)

Machine-tools

29.22

Takım tezgahları imalatı

Manuf. of machine-tools

28.9

Diğer özel amaçlı makineler

Other special-purpose machinery

29.5 (**)

Diğer özel amaçlı makineler (kalıplar, metal dökümhaneleri için kalıplar hariç)

Other special purpose machinery (excl.Moulds; moulding boxes for metal foundry)

29.2

Özel amaçlı makinelerin imalatı

Manuf. of special purpose machinery

29.1

Motorlu kara taşıtları

Motor vehicles

34.1

Motorlu taşıtlar

Motor vehicles

34.1

Motorlu kara taşıtlarının imalatı

Manuf. of motor vehicles

29.3

Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarları

Parts and accessories for motor vehicles

34.3+31.6+36.1 (**)

Motorlu taşıt ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarlar; Elektrikli ekipmanlar b.y.s.; Mobilya

Parts and accessories for motor vehicles and their engines; Electrical equipment n.e.c.; Furniture

34.3

Motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı

Manuf. of parts and accessories for motor vehicles and their engines

30.9

B.y.s. ulaşım araçların

Transport equipment n.e.c.

35.4

Motosikletler ve bisikletler

Motorcycles and bicycles

35.9

B.y.s. ulaşım araçları imalatı

Manuf. of transport equipment n.e.c.

31.0

Mobilya

Furniture

36.1 (**)

Mobilya (motorlu taşıtlarda kullanılan koltuklar hariç)

Furniture (excl. seats for motor vehicles)

36.1

Mobilya imalatı

Manuf. of furniture

32.1

Mücevherat, bijuteri ve ilgili eşyalar

Jewellery, bijouterie and related articles

36.2

Mücevherat ve b.y.s. ilgili eşyaların imalatı

Manuf. of jewellery and related articles

-

-

-

32.5

Tıbbi ve dişçiliğe ait araç ve gereçler

Medical and dental instruments and supplies

33.1+33.4 (**)

Tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçlar; Optik aletler ve fotoğrafçılık ekipmanı

Medical and surgical equipment and orthopaedic appliances; Optical instruments and photographic equipment

33.1

Tıbbi araç ve gereçler, ölçme, kontrol, test, seyrüsefer ve benzer amaçlı alet ve cihazların imalatı; optik aletler hariç

Manuf. of medical appliances and instruments and appliances for measuring, checking, testing, navigating and other purposes, except optical instruments

32.9

B.y.s. mamul ürünler

Manufactured goods n.e.c.

36.6 (**)

Diğer mallar b.y.s.(kibritler hariç)

Miscellaneous manufacturing n.e.c. (excl. matches)

36.9

B.y.s. diğer imalatlar

Manufacturing n.e.c.

35.1

Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı

Electricity

40.1

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı

Production and distribution of electricity

40.1

Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı

Production, transmission and distribution of electricity

35.2

Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı

Gas

40.2

Gaz üretimi ve dağıtımı

Gas; distribution of gaseous fuels through mains

40.2

Gaz üretimi ve dağıtımı

Manuf. of gas; distribution of gaseous fuels through mains

36.0

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Water; water treatment and supply services

41.0

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Collection, purification and distribution of water

41.0

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Collection, purification and distribution of water

 

(*) 2003 yılından önceki seriler için Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) değişim oranları kullanılmıştır. NACE Rev.2 sınıflamasındaki en yakın kapsam karşılığı kullanılmıştır.

(*) Rate of change in Wholesale Price Index (WPI) is used for backcasting of 2003=100 series.The most appropriate coverage corresponding to NACE Rev.2 classification was used.

(**) NACE Rev.2'deki kapsam karşılığı yeniden hesaplanarak elde edilmiştir.

(**) Index was recalculated for corresponding coverage of NACE Rev.2.