Kesin Hesap Metrajları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kesin Hesap İşlemleri >

Kesin Hesap Metrajları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Farklı hakedişlerde yapılmış metrajlardan (imalat metrajı, nervürlü demir metrajı, profil metrajı ve tesisat metrajı) istenenler ya da tümü kesin hesap metrajı menüsünde birleştirilir.

 Hangi hakedişten geldikleri de belirtilerek toplanan bu metrajlarda ekleme-çıkarma-düzeltme yapılabilir.

Kesin Hesap Metrajlarını Oluşturmak ve Yeşil Deftere Göndermek

 _Bullet Kesin Hesap olarak yeni bir hakediş nosu açın.

 _Bullet Kesin Hesap>Kesin Hesap Metrajları menüsüne gelin.

 _Bullet clip0057 butonuna tıklayın.

 _Bullet Gelen pencere hangi metrajların hangi hakediş nolarından getirileceğini işaretleyin.

 _Bullet Uygula butonuna tıklatıp işlemi başlatın.

 _Bullet Metrajlarınızda düzeltme ve ekleme varsa yapın.

 _Bullet clip0862 düğmesini tıklattıktan sonra gelen pencerede clip0067 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Bilgileri gözleyip gerekli seçimleri yaptıktan sonra clip0862 düğmesi ile işlemi tamamlayın.

 

 Not: Bu pencere TBF ve ATGB-İş kalemleri miktar olarak girilen iş dosyalarında görünür.