Kesin Hesap İşlemleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kesin Hesap İşlemleri >

Kesin Hesap İşlemleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 ATGB-İş grupları yüzde olarak girilen iş dosyalarında oluşan bu pencere Yapılan işler Listesi (İş Gruplu) penceresinin aynısıdır.

 _Bullet Kesin Hesap olarak yeni bir hakediş nosu açın.

 _Bullet Kesin Hesap>Kesin Hesap İşlemleri menüsüne gelin.

 _Bullet clip0075 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen uyarıyı okuyup uygun bulursanız işlemi sürdürün.

 _Bullet Bu işlem sonunda, işin tamamen bittiği kabul edilecek ve Yapılan işler Listesi (İş Gruplu) penceresindeki yüzdeler tamamlanmış olarak gösterilecektir.

 _Bullet Yapılan işler Listesi (İş Gruplu) penceresinden başlayıp kesin hesap hakedişinizi tamamlayabilirsiniz.

 

 Not-1: Bu pencere ATGB-İş grupları yüzde olarak girilen iş dosyalarında görünür.

 Not-2: Bu işlem sonucunda Yapılan işler Listesi (İş Gruplu) penceresine bu hakedişte girilmiş değerler (işin tamamı bitirilmiş olduğundan) değiştirilirler.