Kesin Hesap Miktarları

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Kesin Hesap İşlemleri >

Kesin Hesap Miktarları

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 ATGB-İş kalemleri yüzde olarak girilen iş dosyalarında oluşan bu pencere İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri'nin aynısıdır.

 _Bullet Kesin Hesap olarak yeni bir hakediş nosu açın.

 _Bullet Kesin Hesap>Kesin Hesap Miktarları menüsüne gelin.

 _Bullet clip0075 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen uyarıyı okuyup uygun bulursanız işlemi sürdürün.

 _Bullet Bu işlem sonunda, işin tamamen bittiği kabul edilecek ve İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri penceresindeki yüzdeler tamamlanmış olarak gösterilecektir.

 _Bullet İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri penceresinden başlayıp kesin hesap hakedişinizi tamamlayabilirsiniz.

 

 Not-1: Bu pencere ATGB-İş kalemleri yüzde olarak girilen iş dosyalarında görünür.

 Not-2: Bu işlem sonucunda İş Kalemleri Gerçekleşme Yüzdeleri penceresine bu hakedişte girilmiş değerler (işin tamamı bitirilmiş olduğundan) değiştirilirler.