Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme Madde 28

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı) > Revize Birim Fiyat Hesabı  >

Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme Madde 28

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 8.2.İş kalemi miktarının değişmesi

 28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 R =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

 S  =  Sözleşme bedeli (TL),

 F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

 A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

 28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

 

 Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki gibidir.

 28.2. İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi

 28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 R  =  F  x  [ 1 – (A x F) / S ]

 S  =  Sözleşme bedeli (TL),

 F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),

 A  =  İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

 R  =  Revize birim fiyat (TL / ….).

 28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kâr ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.