Boru Montaj Bedeli Fiyatın İçinde

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli >

Boru Montaj Bedeli Fiyatın İçinde

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Boru montaj malzemesi bedelleri 15.3.0.0 ve öncesindeki sürümlerde ayrı bir poz olarak gösteriliyor ve ilgili pozun tutarına ekleniyordu. Güncel sürümlerde ise montaj malzemesi bedelleri birim fiyatının içine eklenerek ana kitaplarda yer almaları sağlandı. Böylece boru pozu montaj türüne uygun olarak seçilip kullanıldığında, artık ek bir işleme gerek duyulmuyor.

 Değişikten önceki sürümlerde açılmış yaklaşık maliyet dosyalarında, önceki ayarlarla devam etmek mümkün olduğu halde önerilmeyen bir durumdur.

 Önceki dosyaların boru montaj ayarını güncel sürümde değiştirmek mümkündür. Bunun için Otomayson Seçenekleri'nde Boru montaj fiyatın içinde seçeneği işaretlenmelidir.

 Eski bir dosyadaki ayarlar Boru montaj fiyatın içinde olarak değiştirildiğinde, önceden eklenmiş boru montaj malzemeli pozların yeni duruma uygunlaştırılması gerekir. Bunu yaklaşık maliyete girerken program aşağıda sıralanan şekilde kendiliğinden yapar.

 /A, /B, /C, /D, /E, /F, /G ve /H eklerinden birini içeren boru montaj bedelli pozlar ana kitaptan yeni fiyatlarıyla yenilenir ve boru montaj özelliği kaldırılır. Böylece daha önce tutarına eklenen boru montaj malzemesi bedelleri birim fiyata eklenmiş olur.

 İşleme alınamayan pozlar pencerede listelenir.

 clip0586

 Önceden eklenmiş bu pozların, boru montaj almayacaklarsa, Düzen'den boru montaj pozu kaldırılmalıdır.

 Montaj malzeme bedeli uygulanacaksa Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme seçeneği ile uygun pozla değiştirilmelidir.