Dosyanın Sahipliğini Devretmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Server (Sunucu) Kullanımında Olanlar > Yetkilendirme İşlemleri >

Dosyanın Sahipliğini Devretmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Sahibi olunan bir dosyanın sahipliğini sistemdeki bir kullanıcıya devretme işlemi burada yapılır.

 _Bullet Yetki Verilen Kullanııcılar penceresinde Düzen>İş dosyasının sahipliğini başka bir kullanıcıya devretmek yazısını tıklatın.

 _Bullet Dosyanın sahipliğini vermek istediğiniz kullanıcıyı listeden seçin.

 clip0667

 _Bullet Tamam düğmesini tıklatın.

Geri Dön