Kat, Mahal ve Yüzeylere Poz Eklemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Mahal Listesi ve Mahal Metrajları >

Kat, Mahal ve Yüzeylere Poz Eklemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Genel kullanım olarak metrajların son dal olan yüzeylere bağlı olarak yapılması beklenir. Ancak bazen doğrudan bir kat’a veya bir mahal’e bağlı olarak da metraj yapmak gerekebilir. Bu tür bölümlerde metraj yapabilmek için +Girişe Aç özelliği kullanılır.

 Poz eklenecek yüzey üzerinde dururken sağ pencere mahal metrajının yapılabileceği bir duruma dönüşür. Bir Kat veya Mahal'e doğrudan bağlı olarak metraj yapılmak istenildiğinde sağ alanda görünür olan clip0261 düğmesi tıklatılır. Girişe açılmış bir kat ve/veya yüzeyde metraj yapmaktan vazgeçilip tekrar ilk duruma dönülmek istenilirse Düzen>Girişe Kapat yapılmalıdır.

 _Bullet Metraj yapılacak pozları seçmek için clip0018 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Gelen birim fiyatlar penceresinde poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet İşin Birim Fiyatları'ndan poz eklerken clip0759 kutusunu işaretleyip bu iş'teki pozları kullanıldıkları yere göre süzebilirsiniz.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Metraj yapılacak diğer yüzeyler (kat ve mahaller) için de aynı adımları yineleyin.

 _Bullet Bir yüzeye eklenmiş pozlardan istenenler seçilip benzer (aynı isimde olan) tüm yüzeylere (istenirse metrajları ile) gönderilebilir. Bunun için pozları seçip Düzen>Seçilen Pozları>Benzer Yüzeylere Gönder/Metrajlarıyla Benzer Yüzeylere Gönder seçeneği kullanılır.

 clip0337

 

 _Bullet Poz ve Bilgilerini Başka Bir Poza Kopyalamak/Taşımak

Geri Dön