Dosyanın Yedeklerini Göster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İş Dosyaları >

Dosyanın Yedeklerini Göster

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Programın Çalışılmış Dosyaların Yedeklenmesi bölümünde anlatıldığı gibi yedekledikleri burada görüntülenip geri alınabilir.

 Üstünde bulunulan iş dosyası satırında sağ tıklatıp Dosyanın Yedeklerini Göster seçilirse, dosyanın tüm yedekleri, çalışılan her gün bir tane olmak üzere, yedeklendiği tarih ve saat bilgisini içerecek şekilde gösterir.

 clip0900

 İstenilen satır işaretlenerek o tarihli yedek farklı bir iş dosyası olarak programa getirilip kullanılabilir.

Geri Dön