Son İşlem Tarihi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İş Dosyaları >

Son İşlem Tarihi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Listede her bir dosyanın son işlem tarihini gösteren sütunu açar veya kapatır.

Geri Dön