İhale Tarihi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İş Dosyaları >

İhale Tarihi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Listede her bir dosyanın ihale (teklif) tarihini gösteren sütunu açar veya kapatır.

Geri Dön