KGM/4358 Bitüm Isıtma Pozunun Birim Fiyat Hesabı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > İşin Birim Fiyatları >

KGM/4358 Bitüm Isıtma Pozunun Birim Fiyat Hesabı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi Karayolları Genel Müdürlüğünün yayınladığı Birim Fiyat Tarifi'nde KGM/4358 bitüm ısıtılması pozunun birim fiyatının hesabı anlatılmıştır.

 250 km’den kısa mesafeler için bitüm ısıtma birim fiyatının hesabı        

 KGM/4358 pozunun birim fiyatı her yıl ilan edilmektedir. Bu birim fiyat taşıma mesafesinin 250 km ve daha büyük mesafeler içindir. Taşıma mesafesinin 250 km'den az olması halinde taşıta yükleme işi için yine fiyatın tamamı, boşaltma işi için ise taşıma mesafesinin her tam 1 km'si için fiyatın 1/250'si uygulanır. Taşıma mesafesinin 0,5 km'den küçük küsurları dikkate alınmaz. 0,5 km ve daha büyük küsurları tama yuvarlanır.                        

 Özetle:

 Taşıma mesafesi (M) < 250 km ise birim fiyat yükleme için aynen kullanılır.                        

 Boşaltma için ise genellikle KGM/4358-2 şeklinde bir yeni poz kullanılır.                        

 Taşıma mesafesi (M): x,x km (0,5 km ve daha büyük küsurları tam sayıya yuvarlanır)                        

 Katsayı= M/250 olarak hesaplanır, birim fiyatla çarpılarak yeni birim fiyat bulunur:                

 Hesaplanan yeni boşaltma birim fiyatı= BF*Katsayı

 Anlatılan hesaplamalar bu pencerede yapılır.

       _Bullet 250 km'den az olduğu bilinen taşıma mesafesini km olarak (tam sayı) girin.

       _Bullet Girişleriniz bittiğinde hesaplanan birim fiyat ve analizi bu iş'te kullanabilmek için clip0346 düğmesini tıklatın.

       _Bullet Hesaplanıp İşin Birim Fiyatları'na gönderilen KGM/4358/2 pozunu yaklaşık maliyet cetveline ekleyip kullanın.

 Karayolları Genel Müdürlüğünce yayınlanmış olan "Birim Fiyat Tarifi" kitabında bitüm ısıtma pozunun tarifi

 Poz No: KGM/4358        

 Tanımı        : KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda buhar jeneratörü ile emiş derecesine kadar ısıtılması

 Birimi        : Ton

 Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

 Gerekli makinelerin iş başında temini, katı bitümlü malzemenin sarnıç veya tanklarda emiş derecesine kadar ısıtılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

 Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

 Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

 Ölçü:

 Isıtılan bitümlü malzemenin ton cinsinden ağırlığıdır.

 Ödeme:

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4358’deki "Katı Bitümlü Malzemenin Sarnıç veya Tanklarda Emiş Derecesine Kadar Isıtılması (Makine ile)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.

 Not:

 1- Bu birim fiyat 250 km ve daha fazla mesafeli taşımalarda taşıta yükleme ve taşıttan boşaltma (aktarma) işleri için ayrı ayrı bir defa olmak üzere uygulanır. Taşıma mesafesinin 250 km'den az olması halinde taşıta yükleme işi için yine fiyatın tamamı, boşaltma işi için İse taşıma mesafesinin her tam 1 km'si için fiyatın 1/250'si uygulanır. Taşıma mesafesinin 0,5 km'den küçük küsurları dikkate alınmaz. 0,5 km ve daha büyük küsurları tama yuvarlanır.

 2- Bu birim fiyat buhar jeneratörü, yağ kazanı, alev brülörü gibi makineli ısıtmalarda uygulanır.