KGM/2500 Reglaj Pozunun Birim Fiyatının Hesabı

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > İşin Birim Fiyatları >

KGM/2500 Reglaj Pozunun Birim Fiyatının Hesabı

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Birim Fiyat Tarifi'nde KGM/2500 reglaj pozunun birim fiyatının hesabı anlatılmıştır.

 İlgili tarifler kitabında anlatılan hesaplamalar burada yapılır.

 _Bullet clip0724 ile yeni bir platform genişliği hesabı için kayıt açın.

 _Bullet Platform genişliğini -isterseniz formül olarak- girin.

 _Bullet Bu reglaj pozu için 3 cins zemin pozunun miktarlarını girin.

 _Bullet clip0724 düğmesini kullanarak tüm yolun farklı platform genişlikleri için girişlerinizi tamamlayın.

       _Bullet Sağ üstteki clip0725 düğmesi ile reglaj birim fiyatınızı yenileyin.

       _Bullet Sıralamanın sizin belirlediğiniz sırada oluşması için Sıra No'ya göre seçeneğini kullanın.

 clip0726

       _Bullet Girişleriniz bittiğinde hesaplanan birim fiyat ve analizleri bu iş'te kullanabilmek için clip0346 düğmesini tıklatın.

       _Bullet Hesaplanıp İşin Birim Fiyatları'na gönderilen KGM/2500 pozunu yaklaşık maliyet cetveline ekleyip kullanın.

 Karayolları Genel Müdürlüğünce yayınlanmış olan "Birim Fiyat Tarifi" kitabında reglaj pozunun tarifi

 Poz No: KGM/2500        

 Tanımı        : Her cins ve klastaki zeminde reglaj

 Birimi        : km

 KGM/2200 ve KGM/2202 Poz No.lu birim fiyatların kullanıldığı yol kesimlerinde, platform (Trafik şeridi, banket, tretuvar, refüj), şevler ve hendekler de dâhil bütün yol genişliğince KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, reglaj yapılması.

 Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

 İnce tesviye yüzeyinin, hendeklerin, dolgu ve yarma şevlerinin uygun makine ve aynı zamanda el ile veya tamamen el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak ve/veya küskü yarmalarda tabanın 20 cm derinlikte kabartılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

 Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

 Gerektiğinde yarmalardan ve/veya ariyetten temin edilen uygun malzemenin; taşınması, kullanılması ile yapılacak tüm sulama ve sıkıştırma işleri.

 Ölçü:

 Projelerde gösterilen enkesit, dever, eğim ve kotlara ve Yapı Denetim Görevlisinin direktifine uygun olarak, şevler de dâhil olmak üzere bütün yol genişliğince kabul edilebilir bir şekilde tamamlanmış olan reglajın , yol veya müşterek yol ekseni (iki veya daha fazla yol ekseni) boyunca kilometre ve kesirleri cinsinden boyudur. Her yol şeridi için ayrı ölçü yapılmaz.

Bölünmüş yollarda yol eksenlerinin arasındaki mesafenin 25 m'den çok ayrıldığı gidiş ve dönüş yolu için ayrı ayrı ölçüm yapılacaktır.

 Ödeme:

 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2500’deki "Her Cins ve Klastaki Zeminde Reglaj" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

 Not:

 (1) Baz reglaj fiyatı Fb platform genişliği 13 m olan yolun şev dış kenarları arasında kalan bütün yüzeyin (şev, hendek, platform gibi) reglajı için olup, platform genişliği (a) m olan bir yol kesimindeki 1 km reglaj fiyatı Fa=Fbx(0,35+0,05xa) formülü ile hesaplanır.

 (2) Müşterek eksene sahip bölünmüş yollarda platform genişliği hesabına; orta refüj ve hemzemin kavşaklardaki adalar dâhil edilmeyecektir.

 (3) Projede belirtilmiş olan yol ekseni herhangi bir sebeple değişmiş olsa dahi bu birim fiyat aynen uygulanır.