İş Programının Yazdırılması

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı > İş Programının Hazırlanması >

İş Programının Yazdırılması

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Pencerenin sağında bulunan açılır-kapanır menüden İş Programının Özet Bilgiler ve imzalayanlar düzenlenmişse iş programı yazdırılmaya hazırdır.

  clip0629 düğmesi ile iş programı Excel dosyası olarak oluşturulup görüntülenir. Oluşan dosyada hem çubuk (Gantt charts) diyagram hem de Kapak İşlemleri, Grafikler ve İş Programı Özeti olarak adlandırdığımız, uygulamadaki her ihtiyacı karşılayan sayfalar hazırdır.

 clip0630

 Açılan Excel çıktısında iş programında olması gereken tüm bilgiler yer alır. Resimde işaretlenmiş alanda ise ilave yetenekler belirtilmiştir.

 clip0635 Sütunları tıklatıldığında tablo, iş gruplarını ve iş kalemleri gösteren ağaç yapısı şeklinde açılıp kapanır. Yine bu sütunlarda yer alan clip0636 ve clip0637 ile istenen iş grubu dalı açılıp kapatılabilir.        

 clip0633        

 Bu gelişmiş özellik sayesinde iş programı, dalları açılıp kapatılarak istenen ayrıntıda yazdırılabilir. Tüm dalları kapatılarak yazdırılırsa sadece iş gruplarını gösteren bir iş programı elde edilebilir.

 Excel çıktısında iş grupları ve ana grupların başlangıç ve bitiş tarihleri ile süreleri de gösterilmektedir. Buradaki başlangıç tarihi bağlı (altındaki) grup veya iş kalemlerinin en küçüğü, bitiş tarihi ise en büyüğü olması gerektiği açıktır.

 Excel'in önceki sürümlerinde sütun sınırlaması olduğu için iş programı yazdırılırken bu sınırlama dikkate alınarak bazı düzenlemeler yapılmıştır. Program kullanılan sütun sayısını (gün olarak süre) kontrol edilerek günleri birer, ikişer, üçer, ...atlayarak gösterir.

 clip0639

 clip0640

 clip0641

Geri Dön