İmzalayanların Düzenlenmesi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > İş Programı > İş Programının Hazırlanması >

İmzalayanların Düzenlenmesi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Pencerenin sağında bulunan açılır-kapanır menüden İş Programının Özet Bilgileri'ni açtıktan sonra İmzalar düğmesi ile yeni bir pencere açılır.

 clip0623

 İş programı çıktısını imzalayanlara ait kutuların kaç tane olacağı ve bilgileri burada girilir.

 İmza kutularının çıktıdaki yerleşimi aşağıda gösterilmiştir.

 clip0624        

Geri Dön