A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Açıklama İstenecek Girdiler (İdare)

Iconİdareler için Analiz Girdileri
Iconİdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Açıklama İstenilecek İş Kalemleri

Açıklama İstenmeyecek Analiz Girdileri

Açıklama Verilecek Girdiler (İstekli)

Iconİstekliler için Analiz Girdileri
Iconİstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Açıklamalar:

Açıklanacak İş Kalemleri (İstekli)

Ağırlık Oranları

IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları (Her Bir İş Grubu için Ayrı) (Eski)
IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları (Eski)
IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları

Ağırlık Oranları ve Endeksler

Aktarmasız

Aktarmasız Analizler

IconAktarmasız Analizler
IconÖzel Düzenlemiş Formda (şekilde) Aktarmasız Analiz Yazdırmak

Allplan

IconAllplan için Poz Kataloğu Oluşturmak (Ana Kitaplardan Seçerek)
IconAllplan için Poz Kataloğu Oluşturmak (Serbest Yazarak)
IconPozlara Allplan Üzerinden Ulaşabilmek İçin Poz Kataloğu’nun Tanımlanması

Alt Bölüm Sonu

Alt Bölüm Tanımlamak

IconAlt Bölüm Tanımlamak
IconAlt Bölüm Tanımlamak

Alt Seviye

Ana BF Kitaplarında

IconPozların Bilgilerini Yenilemek
IconTüm Pozları Güncellemek

Ana Grubunun Adını Değiştirmek

Ana Kitaplarda Olmayanlar

Ana Kitaplardan Yeniden Getirmek

IconPozların Bilgilerini Yenilemek
IconTüm Pozları Güncellemek

Analiz

Analiz Ara-Bul

Analiz Ekle

Analiz Girdileri Sorgulaması

IconAnaliz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)
Iconİdareler için Analiz Girdileri
Iconİstekliler için Analiz Girdileri
Iconİdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri
Iconİstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Analiz Kitapları

Analizden Hesaplanan Fiyat

Analizli Poz

Anlaşma birim fiyatı

IconArtan İmalatlar
IconArtan İmalatlar
IconArtan İmalatlar

Antet Düzenleme

Arama Yapmak

IconBulunulan Tabloda Arama Yapmak
IconPoz ve Analiz Aramak (Poz ve Analiz Eklerken)

Arka Kapak

Artan İmalatlar

IconArtan İmalatlar
IconArtan İmalatlar
IconArtan İmalatlar

Artış Katsayısı

IconGelişmiş Ayarları Yönetmek
IconGüncellemeden Önceki Dosyayı Kullanmak

Asıl pozun altında bir poz olarak

Aşırı Düşük Sorgulama İşlemlerinde Ayarlar

Aşırı Düşük Sorgulaması

IconSorgulanacak İş Kalemleri (İdareler için)
IconAçıklanacak İş Kalemleri (İstekliler için)
IconAnaliz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)
Iconİdareler için Analiz Girdileri
Iconİstekliler için Analiz Girdileri
Iconİdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri
Iconİstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Aşırı Düşük Sorgulaması Adımları

IconAşırı Düşük İşlemleri Adımları (İdare için)
IconAşırı Düşük İşlemleri Adımları (İstekli için)

Ayarlar

Aydınlatma Direği

Aylık Ödenekler

Azalan İmalatlar

IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar
IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar
IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar

- B -

Bağlantı vermek

Belge Şablonlarım

Belgeler

Belgelerdeki Poz No alanlarına ne yazılsın:

Belgelerdeki Süzme Seçenekleri

Benim Analiz Kitabım

Benim Kitaplarım

IconYeni Benim Kitabım Dosyası Tanımlamak
IconEski e-Hakediş'ten Dosya Getirmek

Benim Kitaplarında

Benim Özel Analizlerim

Benim Özel Pozlarım

IconMevcut Bir Pozdan Yeni Poz Üretmek
IconKurumların Birim Fiyatlarından Poz Eklemek

Benim Poz Kitabım

IconBenim Poz Kitabım
IconBirim Fiyatları Bir Katsayı ile Çarpmak

Betonarme Direk

IconProfil Metrajı
IconTEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı

BF Hesap Yılını Değiştirmek

BF Kitap Tipini Toplu Olarak Değiştirmek

Bilgiler

Bir İşi Tümüyle Silmek

IconBir İşi Tümüyle Silmek
IconDosyanın Genel Bilgilerini Düzeltmek

Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme

Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

IconPozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler/Yüzey Seçerek Metraj Silme
IconBir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek
IconBir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek

Bir Pozu Başka Bir Poz ile Seçililerde Değiştirme

Bir Pozu Başka Bir Poza Kopyalamak

Bir Pozu Başka Bir Poza Taşımak

Bir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

IconBir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek
IconBir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

Birim Fiyat Bölgesi

Birim Fiyat Cetveli

Iconİş Kalemlerini Kitap Adına Göre Listelemek
IconGörünecek Kitap Adları 

Birim Fiyat Kitapları

IconBirim Fiyat Kitapları
IconGörüntülenecek BF Kitapları
IconPoz Eklemek

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Cetveli (Fiyatsız)

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Analizli Pozları Getirmek

Iconİşin Analizleri
IconAşırı Düşük Sorgulaması'ndan Analizli Pozları Getirmek

Birim Fiyat Yılı

Iconİşin Özet Bilgileri ve Birim Fiyat Yılı
IconGüncellenemeyen Pozları El ile Girmek
IconAna Kitaplardan İşe Poz Eklemek
IconFiyatı Sıfır Olan Rayiçler Penceresi
IconYeni İş Tanımlamak (Maliyet için)

Bitüm Isıtma

Blok ve Kat Metrajları

Boru Montaj Bedelleri

Boru montaj fiyatın içinde

Bölge

Bölgesel Ayarlar

Bölüm İçeren Analiz

Bölüm Tanımlamaları Yapmak

IconBölüm Tanımlamak
IconBölüm Tanımlamak
IconBaşlık Tanımlamak

Bu pencere

bul-değiştir

Bulunduğunuz dosya için yetki vermek istediğiniz kullanıcıyı listeden seçin.

Bulunulan Hakediş Dosyasına Ait Tercihler

Bulunulan Maliyet Dosyasına Ait Tercihler

- C -

Ctrl+C

Ctrl+G

Ctrl+V

Çaplar

IconMahallerde Demir Metrajı Yapmak
IconDemir Metrajı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasının Otomasyon Seçeneklerini Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

Çift Tıklama Eylemleri

- D -

Demir Cinsleri

Demir Direk

IconProfil Metrajı
IconTEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı

Demir Metrajı

IconMahallerde Demir Metrajı Yapmak
IconDemir Metrajı

Demir Metrajını Kopyalamak

Demir Metrajının Aktarılacağı Pozları Belirlemek

Demir Metrajları (İş Grupları’ndaki)

Demir Miktarını Yeşil Deftere Göndermek

Demontaj  pozu eklemek

Destek Hattı

Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek

IconDiğer Dosyalardan Bilgi Getirmek
IconBilgi Getirilecek İş Dosyasının Seçimi
IconBilgi Getirilecek Hakedişin Seçimi
IconBilgi Getirilecek İş Gruplarının Belirlenmesi (İş Grupları ve bağlı bilgiler getirilirken)
IconGetirilecek Bilgilerin Seçimi (İş Grupları ve bağlı bilgiler getirilirken)
IconBilgi Getirilecek İş Gruplarının Eşleştirilmesi (Sadece diğer bilgiler getirilirken)
IconGetirilecek Bilgilerin Seçimi (Sadece dİğer bilgiler getirilirken)

Diğer Dosyalardan veya Çalışılan Dosyadan Yaklaşık Maliyeti Kopyalamak

IconDiğer Dosyalardan Yaklaşık Maliyeti Getirmek_2
IconDiğer Dosyalardan Yaklaşık Maliyeti Getirmek

Diğer Giderler

Dizi Pusulası

Dosya Sonuna Taşımak

Dosyaları Yedekle

Dosyalarımı İncele ve Onar

Döviz

IconTCMB Döviz Kurları
IconPozu Analizli/Tesisat/Rayiç veya Fiyat Pozu Olarak Belirlemek
IconYeni Poz Oluşturmak
IconYeni Poz Oluşturmak
IconKullanılacak Döviz Kurunu Belirlemek
IconPozun Birim Fiyatını Döviz Cinsinden Kullanmak

DSİ Nakliyeleri

düğmesi ile

DÜzen>Poz>Onar

düzenlenmiş son hakedişe

- E -

Ek Açıklama (Yapım İşleri için)

EKAP

IconBirim Fiyat Teklif Cetveli
IconEKAP için Poz Listesi Hazırlamak

Ekranın

Elle Girilen Miktar Sütununa Yaklaşık Maliyet Hesabı Penceresinden Miktar Getirmek

Enterpolasyon

EPDK

e-posta

Eşleşme Listesi

Eşleştirme

Etiket

Excel

IconSayfaları Word, Excel ve Pdf Şeklinde Yazdırmak
IconKopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

Excel'den Getir

Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

Excel'den Poz Getirmek

Excel'den Yaklaşık Maliyet Cetveli Getirmek

- F -

Fatura Listesi

FF Hesap Cetveli

Fiyat Farkı Ağırlık Katsayıları

Fiyat Farkı Hesabı

IconFiyat Farkı Hesabı (Eski)
IconFiyat Farkı Hesabı (Her Bir İş Grubu için Ayrı) (Eski)
IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları (Her Bir İş Grubu için Ayrı) (Eski)
IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları (Eski)
IconFiyat Farkı Hesap Cetveli
IconFiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları
IconAvans Verilen İşlerdeki Durum
IconFiyat Farkı için Ek Tespitler

Fiyat Farkı Hesap Cetveli

Fiyat Farkı için Ek Tespit

IconAvans Verilen İşlerdeki Durum
IconFiyat Farkı için Ek Tespitler

Fiyat Farkı İçin TÜİK Endeksleri

Fiyat Farkı Kararnamesi

IconYapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi (Eski)
IconHizmet Alım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi (eski)

Fiyat Farkı Katsayıları

Fiyat Farkı Sabitleri

Fiyat Farkı Teminat Kesintisi

Fiyat Farkları Toplamı

Fiyat Pozu

IconNakliye Pozları 
IconPozu Analizli/Tesisat/Rayiç veya Fiyat Pozu Olarak Belirlemek

Fiyatı Sıfır Olan Rayiçler

Fiyatları Ana Kitaplardaki Fiyatlarla Karşılaştırmak

Formül Yazmak

IconFormül Yazmak
IconFormül Yazmak

Formülü Kaldırmak

- G -

Gecikme Cezası

Geçici Kabul

Geçici Kabul Noksanları

Geçici Kabul Noksanları Kesintisi

Gelen pencerede

Genel

Genel İşlemler>Dosya Getir (Eski e-Hakediş'ten)

Gerçekleşme oranı

Gerçekleşme Yüzdeleri

IconYapılan İşler Listesi (İş Gruplu) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
IconGerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş) 
IconGerçekleşme Yüzdeleri-Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş) 

Getireceğiniz

Girdi

Girdilerin Katsayılara Bağlanması

IconFiyat Farkı Ağırlık Katsayıları
IconGirdilerin Katsayılara Bağlanması

Girdilerin Türü

Girişe Kapat

Görsel Anlatım

Görünecek Kitap Adları

Göster

Grup Seçerek Hesapla

Güncel Endeks

IconFiyat Farkı Hesabında Seçenekler
IconKarma İşlerde Revize BF Hesabı

Güncel Endeks Ayı

Güncel Endeksler

IconEndeksler (Eski)
IconFiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında) (Eski)
IconAğrılık Oranları ve Endeksler
IconTemel ve Güncel Endeksler
IconAyların Endekslerinin Kıyaslanması
IconTemel ve Güncel Endeksler

Güncel Olmayan Pozlar

Güncelleme Çarpanı

IconGelişmiş Ayarları Yönetmek
IconGüncellemeden Önceki Dosyayı Kullanmak

Güncelleme Yöneticisi

IconGüncelleme Yöneticisi
IconGüncelleştirmelerinin Kontrolü ve Uygulanması

Güncellemek

Güncellemelerin Nereden Yapılacağının Seçimi

Güncellenemeyen Pozlar

Güncellenmiş YM Tutarından Sorgulama Yap

- H -

Hakediş Akış Çizelgesi

Hakediş Belgeleri

Hakediş Bilgilerini Düzeltmek

Hakediş İcmali

Hakediş İcmali (Yapılan İşler Toplamı)

IconHakediş İcmali (Teklif Birim Fiyatlı)
IconHakediş İcmali (ATGB-İş Kalemleri Miktar)
IconHakediş İcmali (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
IconHakediş İcmali (ATGB-İş Grupları Yüzde)

Hakediş Tespit Tarihi

Hakedişlerin Özet Bilgileri

Hakkında

Hangi Analiz Şablonunun Kullanılacağını Belirlemek

Hangi Poz Şablonunun Kullanılacağını Belirlemek

Hassasiyet

Her bir pozun nakliyesi kendi altında

Hesap Cetveli

Hesaplanan Miktarlar

Hızlı Poz Girişi

Hızlı Poz Girmek

Hizmet Alım İşleri

- I -

İcmal

İcmale Elle Giriş

IconHakediş İcmali (Teklif Birim Fiyatlı)
Iconİcmale Elle Giriş Yapmak

İcmali Göster

İdare

ideCAD

İhtisas Tesisat Metrajı

İhzarat Miktarlarını Girmek

İlan Kaldırma Tutanağı

İlişkilendirilmiş Poz

İlk Değerleri Getir

İller Bankası Nakliyeleri

İmzalar

Iconİmzalayanların Düzenlenmesi
Iconİmzalar

İmzalayanlar

İstanbul Nakliyeleri Hakında

İstediğiniz bir poz üstünde durun.

Istek.osk

İstekli

İş Artışı İcmali

Iconİş Artışı İcmali
Iconİş Artışı İcmali
Iconİş Artışı İcmali

İş Dosyaları

İş Dosyası Getir

IconDosya Getir
IconDosya Gönder
IconDosya Aç (Eski e-Hakediş'ten)

İş Dosyasında Parola Kullanmak

İş Dosyasını Aç

İş Grubu

Iconİş Grubu Seçmek
Iconİş Grubu Seçmek
Iconİş Grubu Seçmek
Iconİş Grubu Seçmek
Iconİş Grubu Seçmek

İş Grubunun Adını Değiştirmek

İş Grupları

İş Grupları İcmali

İş Grupları ve bağlı diğer bilgiler

İş Grupları ve bağlı diğer bilgiler seçeneğinde sadece mevcut bir yaklaşık maliyet dosyasından getirme işlemi yapılabildiği halde

İş Gruplarını Dİğer Bir Dosyadan Yararlanıp Düzenlemek

Iconİş Gruplarını Diğer Bir Dosyadan Getirerek Düzenlemek
IconYeni Açılan İş Dosyasında İş Gruplarını Şablondan Getirmek

İş Gruplarını Düzenle

Iconİş Gruplarını Diğer Bir Dosyadan Getirerek Düzenlemek
IconYeni Açılan İş Dosyasında İş Gruplarını Şablondan Getirmek

İş Gruplarını TBF/ATGB Kısımlarına Ayırmak

İş Gruplarının Oranları

IconPursantajların Toplamını 100'den Farklı Yapmak
IconÖzel Yaklaşık Maliyet İcmali (TOKİ)

İş Gruplu FF Hesabı

İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri

Iconİş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek)
IconTamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek

İş kalemleri gerçekleştirme yüzdeleri

Iconİş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek
IconTamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek
IconSeçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak

İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek

İş Kalemlerini Güncellemek

İş Kalemlerini Kitap Adına Göre Sıralamak

İş Kalemlerinin Pursantaj Oranları

IconPursantaj Cetveli
IconTeknik Şartname

İş Programı

IconÖdenek Dilimleri (Aylık İş Programı Tutarları)
Iconİş Programının Hazırlanması
Iconİş Programının Özet Bilgileri
IconAylara Göre Dağılım ve Ödenek Kontrolü
Iconİmzalayanların Düzenlenmesi
Iconİş Programının Yazdırılması
Iconİş Kalemleri

İşaretleme (Seçme) İşlemleri

İşçi Alacakları İlanı

İş'e Ait Pozlarım ve Kullanıldıkları Yerler

İşin Adında Arama

İşin Analizleri

IconBenim Analiz Kitabım
Iconİşin Analizleri
Iconİşin Tesisat Analizleri
IconAktarmasız Analizler
IconMaliyet Bileşenleri Toplamları
IconFiyat Farkı Ağırlık Katsayıları

İşin Analizlerini Hesaplatmak

Iconİşin Analizlerini Yeniden Hesaplatmak
Iconİşin Analizlerini Yeniden Hesaplatmak (Gelişmiş)
IconAnalizi Olmayan Pozlar Penceresi

İşin BF'larına Gönder

İşin Birim Fiyatları

IconGüncellenemeyen Pozları El ile Girmek
IconAktarmasız Analizler
Iconİşin Birim Fiyatları
IconSözleşmedeki İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek

İş'in Poz Bilgileri

Iconİş'in Birim Fiyatları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)
Iconİş'in Birim Fiyatları (ATGB-İş Kalemleri Miktar)
Iconİş'in Birim Fiyatları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
Iconİş'in Poz Bilgileri (ATGB-İş Grupları Yüzde)
IconSözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)

İşin Sözleşme Bilgileri

Iconİş'le İlgili Doldurulması Zorunlu Bilgiler
IconSözleşmedeki İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek
IconRevize Birim Fiyat Hesabı Gerektiren Miktar Tablosu

İşlenebilirlik

itibar (tespit) tarihi

- K -

Kaldırılan Pozlar

Kamyon Geçiş Ücreti

Kapaklar

IconHakediş İcmali
IconHakedişlerin Özet Bilgileri

Karma Sözleşme

Kat Kopyalama

Kat Sıralama

Katsayı ile Çarpmak

Kesin Hesap

IconKesin Hesap Metrajları
IconKesin Hesap Miktarları
IconKesin Hesap İşlemleri

Kesin Hesap Fişi

Kesin Kabul

KGM

IconKGM/2500 Reglaj Pozunun Birim Fiyatının Hesabı
IconKGM/4358 Bitüm Isıtma Pozunun Birim Fiyat Hesabı

KGM Nakliyeleri

Kilidin Takıldığı Yer

IconGenel Tercihler
IconLisanslama Türünü Belirlemek
IconÇalışılmış Dosyaları Yedeklemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasının Otomasyon Seçeneklerini Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

Kilit Sürücüsünü Yüklemek

IconKilit Sürücüsünü Yüklemek
IconKurumsal Kilit Sürücüsünü Yüklemek 
IconGörsel Anlatım (Videolar)
IconAkıllı Kilit İnternetten

Kısaca Oska

Kısımlara Ayırma

Kısmi Kabul

Konum Seç

Köprü

Köprü Geçiş Ücreti

Kullanacağım Belgeler

IconKullanılacak Belgeleri Belirlemek
IconKullanılacak Belgeleri Belirlemek

Kullanıcı

IconKullanıcı Tanımlamak
IconKullanıcı Bilgilerini Düzeltmek/Değiştirmek

Kullanıcı Bilgileri üğmesini tıklatın.

Kullanıcı Bilgisayarlarını Server'a Tanıtmak

Kullanılacak Belgeleri Belirlemek

IconKullanılacak Belgeleri Belirlemek
IconKullanılacak Belgeleri Belirlemek

Kullanımda Genel Bilgiler

Kurulum

Kurulumlar hakkında ayrıntılı bilgi için destek.oska.com.tr adresini ziyaret ediniz.

Kültür Uygulama

- L -

Lisans kodu

IconLisans Kodu Girişi
IconŞifre Talep Formu
IconKullanım Raporları
IconProgramı Yükledikten Sonra

Lisans ve Koşullar

listede ayrı ayrı gösterilirler

Listede Olmayan Çaplar

Logo

- M -

Mahal

Mahal Kopyalama

Mahal Listelerini Seçilen Pozlarla Oluşturmak (Yazdırmak)

Mahal Listesi

IconMahal Listesi ve Mahal Metrajları
IconMahal Listesini Yazdırmak 

Mahal Metrajı

IconMahal Metrajlarını Yaklaşık Maliyete Göndermek
IconMahal Metrajlarını YM Cetveli'ne Göndermek (Sadece Mahal Metrajı ile miktar girilen dosyalarda)
IconMetraj Cetveli 

Mahal Metrajı Yapılan Yerler

IconMahal Listesi ve Mahal Metrajları
IconMahal Metrajı Yapılan Yerler

Mahal Metrajları

Mahal Metrajlarının Toplamı

Mahal Sıralama

Mahal Tanımlamaları Yapmak

Maliyet Analizleri

IconAktarmasız Analizler
IconMaliyete Giren Rayiçlerin Miktarları

Maliyet Bileşenleri

Maliyet Cetvelini Yazdırmak

Maliyet Grubu

IconMaliyet Grubu Olmayan Girdiler
IconAnaliz Girdilerinin Türünü Tanımlamak ve Maliyet Grubuna Bağlamak

Maliyet Hesabı Akış Çizelgesi

Maliyetteki Analizli Pozları Getirmek

Menülerde Düzen Butonunu Kullanmak

IconMenülerde Düzen Düğmesini Kullanmak
IconPozun Temel Bilgileri (Ana Kitapta)

mesafeleri girilmiş olan nakliye pozları

Metraj

Iconİş Grupları
IconMetraj (İmalat)

Metraj Cetveli

Metraj Satırları Arasına Satır Eklemek

IconMetraj Satırları Arasına Satır Eklemek
IconMetraj Satırları Arasına Satır Eklemek

Metraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak

IconMetraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak
IconMetraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak/Kopyalamak
IconMetraj Cetvelinde Seçili Satırları Aynı Yap

Metraj Sil

Metrajı Yaklaşık Maliyete Göndermek

Metrajı Yapılmış Pozdan Metraj Kopyalamak

Metrajı Yazdırmak

Metrajı Yeşil Deftere Göndermek

Metrajlar, Demir Metrajı, Profil Metrajı ve Tesisat Metrajı

Metrajlardan Gönderilen Miktarı Silmek

Metrajları İmzalayanlar

Metrajları Yazdırmak

Mevcut Analizleri İşe Kopyalamak

IconAna Kitaplardan Analiz Eklemek
IconBir Pozun Analizini Yapmak/Düzeltmek
IconAnaliz Girdilerinin Özellikleri
IconNakliye Oranlarını Aktar

Mevcut Bir Pozdan Yeni Poz Üretmek

Miktar Girmek

IconYeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek
IconATGB İşlerde Seçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak
IconATGB İşlerde Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek

Miktar hesaplamaları

Minha Satırı Yapmak

Montaj pozu eklemek

Motorin Fiyatları

Mukayeseli Keşif

IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar
Iconİş Artışı İcmali
IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar
Iconİş Artışı İcmali
IconAzalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar
Iconİş Artışı İcmali

Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı)

Mukayeseli Keşif İcmali

Mukayeseli Keşif İşlemleri

IconMukayeseli Keşif İşlemleri (Teklif Birim Fiyatlı İşlerde)
IconMukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)
IconMukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş)

Mücbir sebep

- N -

Nakliye Birim Fiyatları

Nakliye Hesabı

Nakliye Metrajı

IconNakliye Pozları
IconNakliye Metrajı
IconNakliyeleri Hesaplamak
IconNakliye Metrajı
IconNakliyelerin Aktarılacağı İş Grubunu Belirlemek

Nakliye Oranları

Iconİmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi
Iconİmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

Nakliye Oranlarını Girmek

Nakliye Pozları

IconNakliye Pozları 
IconKGM Pozları ve Nakliyeleri Hakkında Notlar
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasının Otomasyon Seçeneklerini Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

Nakliye Şablonlarım

Nakliye Şablonu

IconNakliye Pozları 
IconŞablonlarım
IconYeni Açılacak İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonu
IconYeni Açılacak İş Dosyasında Kullanılacak İş Grubu Şablonu

Nakliye ve Boru Montaj Hesabı

Nakliye ve Boru Montaj Hesabı Yapılsın/Yapılmasın

Nakliyeleri Hesaplamak

IconNakliyeleri Hesaplamak
IconNakliye Metrajı

Nakliyeli Malzeme Oranlarını Girmek

- O -

Ocak Seç

Oluşacak Belgelerin Türü

Onar

IconDosyalarımı İncele ve Onar
IconDosyaların Geldiği Yer

Oska Uzaktan Destek

Otomasyon Ayarları

Otomasyon Seçenekleri

IconAyların Endekslerinin Kıyaslanması
IconProgramı Yükledikten Sonra
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasının Otomasyon Seçeneklerini Belirlemek

Ödeme Cetveli

Ödemeler İcmali

Ödenek Dilimleri

IconÖdenek Dilimleri (Aylık İş Programı Tutarları)
Iconİş Gruplarının Aylık Ödenekleri

Ön Kapak

Önceki Hakedişlerden Birine Girmek

Önemli

Önemli Uyarı

Önerilen Açıklama

Önsöz

ÖTV

ÖTV Fiyat Farkı

IconFiyat Farkı Hesap Cetveli
IconÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2015/DK.D-86
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2018/DK.D-405
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2019/DK.D-48

ÖTV Fiyat farkı hesabı gerektiren dosyalarda kendiliğinden hesaplamalar yapılır.

ÖTV Tanımla

IconÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2015/DK.D-86
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2018/DK.D-405
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2019/DK.D-48

Özel Analiz

IconYeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek
IconAnalizli Pozun Bilgilerini Tanımlamak

Özel Kod

Özel Pozları İdarenin Adına Bağlamak

Özel Pozları İlişkilendirmek

Özel Tüketim Vergisi

IconFiyat Farkı Hesap Cetveli
IconÖTV Değişikliği Nedeniyle Ödenecek Fiyat Farkı
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2015/DK.D-86
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2018/DK.D-405
IconÖTV Fiyat Farkı Hakkında 2019/DK.D-48

Özet Bilgiler

- P -

Parola

Parola yerine yanlış bir değer girerseniz Parolamı unuttum düğmesi görünür olur.

Parolamı unuttum

Pdf

IconSayfaları Word, Excel ve Pdf Şeklinde Yazdırmak
IconKopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

Pencerenin Görünümü

Pencerenin sağ üstünde bulunan kutu işaretlenirse

penceresinde

IconDosyalarımı İncele ve Onar
IconDosyaların Geldiği Yer

Pn

IconFiyat Farkı Hesabı (Eski)
IconFiyat Farkı Hesabı (Her Bir İş Grubu için Ayrı) (Eski)
IconFiyat Farkı Hesap Cetveli

Poz Ara-Bul

Poz Aramak

IconBulunulan Tabloda Arama Yapmak
IconPoz ve Analiz Aramak (Poz ve Analiz Eklerken)

Poz Ekle

IconBirim Fiyat Kitapları
IconGörüntülenecek BF Kitapları
Iconİşlenebilirlik Zammı Alan Poz Oluşturmak 
IconHızlı Poz Girişi Yapmak

Poz Eklemek

IconKat, Mahal ve Yüzeylere Poz Eklemek
IconAna Kitaplardan İşe Poz Eklemek
IconPoz Eklemek

Poz eklenebilen pencerelerde

Poz Kataloğu

IconAllplan için Poz Kataloğu Oluşturmak (Ana Kitaplardan Seçerek)
IconAllplan için Poz Kataloğu Oluşturmak (Serbest Yazarak)
IconİdeCAD için Poz Kataloğu Oluşturmak
IconRevit için Poz Kataloğu Oluşturmak

Poz Miktarının Nerelerden Geldiğini Görmek

IconPoz Miktarının Nerelerden Geldiğini Görmek
IconMaliyetin Toplamını Görmek

Poz No

Poz No,

Poz Sil

Poz ve Analiz Dosyalarım

IconYeni Benim Kitabım Dosyası Tanımlamak
IconEski e-Hakediş'ten Dosya Getirmek

Pozların Birim Fiyatlarını Seçilen Ana Kitaptan Yeniden Getirmek

Pozu Metrajıyla Birlikte Kopyalamak

Pozun Bulunduğu İş Grupları

Pozun Özellikleri

Pozun Temel Bilgileri

Pozun Tipi

Profil

Profil Cinsleri

Program Hakkında

Program kapatılırken çalışılmış dosyaları yedekle!

Programı Yükledikten Sonra

Programın Çalıştırılması

IconProgramın Çalıştırılması
IconProgramın Lisans Türleri

Pursantaj Hesapla

Pursantajdan Miktar Hesabı

- R -

Rayiç

Rayiç Değiştir

IconBir Pozun Analizini Yapmak/Düzeltmek
IconAnaliz Girdilerinin Özellikleri
IconNakliye Oranlarını Aktar

Reglaj

Resim Eklemek

Revit

Revize Birim Fiyat

IconSözleşmedeki İş Kalemlerinin Fiyatlarını Değiştirmek/Düzeltmek
IconRevize Birim Fiyat Hesabı Gerektiren Miktar Tablosu
IconRevize Birim Fiyat Hesabı 
IconGerçek Değerlerle Revize Birim Fiyat Hesabı Örneği
IconRevize Birim Fiyat Hesabı "Asıl pozun altında bir poz olarak" Gösteriliyorsa Dikkat
IconRevize Birim Fiyat Hesabı-Kültür Uygulama İşlerinde
IconRevize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde
IconMadde 28.2.3 için Giriş

Revize Birim Fiyat Hesabı

Revize Birim Fiyat Kesintisi

IconRevize Birim Fiyat Kesintisi Hesabı
IconYeni Giren Pozlar / Fiyat Oluru

Revize İş Programı

Revize kesintisi olarak gösterilecekse;

IconGerçek Değerlerle Revize Birim Fiyat Hesabı Örneği
IconRevize Birim Fiyat Hesabı "Asıl pozun altında bir poz olarak" Gösteriliyorsa Dikkat

- S -

Seçilen Ana BF Kitabından Yenilemek

IconPozların Bilgilerini Yenilemek
IconTüm Pozları Güncellemek

Seçilen Yerlerdeki Metrajı Silmek

Seçilileri Sil

Sertlik

Server (Sunucu) Sürümünde Yetkilendirme

Shift+Tık

Sıralı Analiz Girdileri

IconAnaliz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)
Iconİdareler için Analiz Girdileri
Iconİstekliler için Analiz Girdileri
Iconİdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri
Iconİstekliler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

Son Hakedişi Silmek

Sorgulanacak İş Kalemleri (İdare)

Sözleşme Bilgileri

Sözleşmede Olmayan İş Kalemlerinin Hakedişe Konulması

Iconİş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (ATGB İşlerde)
Iconİş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek
IconTamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek
IconSeçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak

Sözleşmedeki Ağırlık Oranları

Sözleşmedeki Bedelleri Pursantajdan Otomatik Hesaplama Seçeneği

Sözleşmedeki İş Grupları Pursantajları

Iconİş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Kalemleri Miktar)
Iconİş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
Iconİş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Grupları Yüzde)

Sözleşmedeki İş Miktarları

IconSözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)
IconSözleşmedeki İş Miktarları (ATGB-İş Kalemleri Miktar)
IconSözleşmedeki İş Miktarları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
IconSözleşmedeki İş Miktarları (ATGB-İş Grupları Yüzde)
Iconİş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek)

Sürümler Hakkında

Sütunlar yatay

Süzme Seçenekleri

Şablona Kaydet

Şablondan Getir

Şablonlarım

IconKat Metrajlarına ait Şablonlarım
Iconİmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

Şablonlarımdan Getir

- T -

Tablo Görünümlü Mahal Listesi

Tabloda Aramak

IconBulunulan Tabloda Arama Yapmak
IconPoz ve Analiz Aramak (Poz ve Analiz Eklerken)

Tamam

IconPozun Birim Fiyatını Döviz Cinsinden Kullanmak
IconPoz Karşılıkları (Yeni Poz Numaralarını Kullanmak)

Tartı Tutanağı

TASFİYE

TEDAŞ

IconProfil Metrajı
IconProfil Cinsleri Penceresindeki İşlemler
IconTEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı
IconTEDAŞ- İllerin Birim Fiyat Bölgeleri

Teklif Alarak Fiyat Oluşturmak

Teklif Cetveli Yazdırmak

Teknik Çizim Eklemek

Temel Endeks

Temel Endeksler

IconEndeksler (Eski)
IconFiyat Farkları Toplamı (İş Gruplu FF Hesabında) (Eski)
IconAğrılık Oranları ve Endeksler
IconTemel ve Güncel Endeksler
IconAyların Endekslerinin Kıyaslanması
IconTemel ve Güncel Endeksler

Tesisat Analizleri

Tesisat Analizlerini Yazdırmak

Tesisat analzileri

Iconİşin Tesisat Analizleri
IconTesisat Analizleri

Tesisat Metrajı

Tesisat Metrajını Kopyalamak

Tesisat Metrajını Yaklaşık Maliyete Göndermek

Tesisat Metrajını Yeşil Deftere Göndermek

Tesisat pozları

Tespit numarasını

TOKİ Blok ve Kat Metrajı

TOKİ Blok ve Kat Metrajın

TOKİ Metrajı

Toplam Demir Miktarını Yaklaşık Maliyete Göndermek

Toplam Miktarı Girmek

Toplam Yaklaşık Maliyetten Miktar Hesaplamak

IconYaklaşık Maliyeti Elle Girip Miktarları Hesaplamak
IconHızlı Maliyet Hesaplamak

Toplu Olarak Yeni Poz Oluşturmak

Travers

IconProfil Metrajı
IconTEDAŞ Pozları için Ağırlık Metrajı

TÜİK endeksleri

IconFiyat Farkında Kullanılan Endeksler
IconFiyat Farkında Kullanılan Endeksler (eski)

TÜİK TEFE Endeksleri

tüm dosyaları izleme yetkisi

Tüm Gruplardakileri Gönder

Tüm İş Gruplarındaki Pozlar ve Miktarları

tüm kullanıcıların dosyalarını

Tüm Nakliye Pozları ve Şablonları

Tüm Nakliye Şablonlarım

IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Kullanılacak Nakliye Şablonunu Belirlemek
IconYeni Açılacak Bir İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

Tüm Pozları Güncelle

- U -

Unutmayınız!

Uygulama ayı

ücretsiz verilmektedir.

Ürün Destek Servisi

Üstünde bulunulan iş dosyas satırında sağ tıklayıp

üzen>her poz ayrı bir sayfada çıksın

- V -

Vakıf Uygulama

IconRevize Birim Fiyat Hesabı-Vakıf Uygulama İşlerinde
IconMadde 28.2.3 için Giriş

- W -

Web Sayfalarımız

Web'den Lisanslama

Web'den lisanslanan modü

Word

IconBelge Şablonlarım
IconSayfaları Word, Excel ve Pdf Şeklinde Yazdırmak
IconKopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

- Y -

yaklaşık maliyet

IconDosya Gönder
IconDiğer Dosyalardan Bilgi Getirmek

Yaklaşık Maliyet Belgeleri

Yaklaşık Maliyet Cetvelinde Miktarlar İçin Katsayı Kullan

Yaklaşık Maliyet Hesabı

IconYaklaşık Maliyeti İcmalde Güncellemek
IconKopyala, Yapıştır, Silinenleri Geri Al, Yazılanı Geri Al, ... Kullanımı

Yaklaşık Maliyet İşlemleri

IconYaklaşık Maliyet Hesap Cetveli
IconYaklaşık Maliyet İcmali
IconYaklaşık Maliyetin Bir Kısmı Başka Yerde Hesaplanmışsa İcmal

Yaklaşık Maliyete Gönder

IconMahal Metrajlarını Yaklaşık Maliyete Göndermek
IconMahal Metrajlarını YM Cetveli'ne Göndermek (Sadece Mahal Metrajı ile miktar girilen dosyalarda)

Yaklaşık Maliyeti Görebilsin

Yaklaşık Maliyeti Güncellemek

IconYaklaşık Maliyeti Güncellemek (İş Kalemleri ile))
IconGüncellemeden Önceki Dosyayı Kullanmak

Yaklaşık Maliyeti Hakedişe Dönüştürmek

Yaklaşık Maliyeti İcmalide Güncellemek

Yaklaşık Maliyeti İmzalayanlar

Yaklaşık Maliyetteki Analizli Pozlar

Yapılan Demir Metrajının Ağırlığını Görmek

Yapılan İşler Listesi

IconYapılan İşler Listesi (ATGB-İş Kalemleri Miktar)
IconYapılan İşler Listesi (İş Kalemli) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
IconYapılan İşler Listesi (İş Gruplu) (ATGB-İş Kalemleri Yüzde)
IconGerçekleşme Yüzdeleri (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş) 
IconGerçekleşme Yüzdeleri-Yapılan İşler Listesi (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş) 

Yapılan İşler Listesi (Teklif Birim Fiyatlı)

yapılan işlerin kümülatif tutarını

Yapım İşleri

Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi

Yapım Şartı

Yardım

IconYardım
IconGörsel Anlatım
IconKullanım Kılavuzu

Yazdırma Ayarları

IconPoz Numaraları Yerine Özel Kod Numaraları Tanımlamak ve Kullanmak
IconYazdırma Ayarları

Yedekleme

Yedekleme Yöneticisi

IconYedekleme Yöneticisi-Yedekleme
IconYedekleme Yöneticisi-Yedekten Geri Alma

Yedekleme Yöneticisi-Yedekleme

Yedekten Geri Al

IconYedekleme Yöneticisi-Yedekten Geri Alma
IconBir İşi Tümüyle Silmek

Yeni Ana Grup

Yeni Analiz

IconYeni Analiz Hazırlamak/Analizi Düzeltmek
IconAnalizli Pozun Bilgilerini Tanımlamak

Yeni Analiz Hazırlarken Mevcutlardan Yararlanmak

IconMevcut Analizlerin Girdilerini Getirmek
IconBilinen Bir Analizden Yararlanıp Yeni Analiz Oluşturmak
IconAşırı Düşük Sorgulaması'ndan Analizli Pozları Getirmek

Yeni Bir Hakediş Açmak

Yeni İş Grubu Tanımlamak

Yeni İş Tanımlamak

IconYeni İş Tanımlamak (Hakediş için) 
IconYeni İş Tanımlamak (Maliyet için)
IconYeni İş Tanımlamak (Mevcut bir maliyet dosyasından yararlanarak)

Yeni Poz

Yeniden Hesapla

Yenile

Yerelden yükle )Dosya Tabanlı)

Yeşil Defter

IconYeşil Defter
IconYeşil Defterde Bir Poza Toplam Miktarı Girmek
IconYeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek
IconYeşil Defter Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak 

Yeşil Defter Kapağını Hazırlamak

Yeşil Defteri İmzalayanlar

Yeşil Defteri Kopyalamak

Yeşil Defteri Yazdırmak

Yİ-ÜFE

Yönetici

Yuvarlama Hatasımı Gider

yüzey alanı pozun miktarı olarak kaydedilir

Yüzey Kopyalama

Yüzey Sıralama

Yüzeylerdeki Metrajları Toplu Sil