Avans Verilen İşlerdeki Durum

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Avans Verilen İşlerdeki Durum

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bilindiği gibi avans verilen işlerde, verilen avansın mahsup edilen miktarı arka kapaktaki aynı isimli alana girilerek düşülmektedir.

 Program fiyat farkı kararnamesindeki ilgili esasa uygun olarak, avans mahsubu yapılan tutarı hakediş tutarından düşerek fiyat farkı hesabını yapar.

 Fiyat Farkı Kararnamesindeki ilgili bölüm şöyledir:

 (6) Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra fiyat farkı hesaplanır. Fiyat farkı katsayısının (Pn) birden küçük olması halinde, (An) tutarından avans miktarı düşülmez.

Geri Dön