Fiyat Farkı için Ek Tespitler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Hakediş İşlemleri > Fiyat Farkı Hesabı (Yeni) > Fiyat Farkı Hesap Cetveli >

Fiyat Farkı için Ek Tespitler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Fiyat farkı kararnamesinin Madde 6 (2)'sinde "Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır" denildiği halde uygulamadaki çeşitli zorluklar nedeniyle her ay hakediş düzenlenmemiş olabilir.

 Bu gibi durumlarda yapılan bir hakedişteki tutarın, hakediş düzenlenmemiş aylara el ile dağıtılması istenilebilir. Bu durum "hakediş düzenlenmemiş her bir ayda yapılan işler tespit edilerek parasal tutarları hesaplandı" anlamına gelmektedir.

 "Fiyat Farkı için Ek Tespitler" olarak adlandırılabilecek olan bu işlem aynı isimli pencerede yapılmaktadır.

 _Bullet Hakediş İşlemleri>Fiyat Farkı Hesabı penceresinde Düzen>Fiyat Farkı için Ek Tespitler yazısını tıklatın.

 _Bullet Gelen pencere, düzenlenmiş hakedişlerden birinin veya istenilenlerinin, seçilen bir uygulama ayında yapılmış gibi kaydedilebilmesini sağlar.

 clip0754

 _Bullet Bugüne kadar yapılmış hakedişlere ait bilgiler Hakedişlerin Özet Bilgileri'nden alınarak ayrı bir pencerede, tarihleri ve tutarlarıyla bilgi amacıyla görüntülenirler.

 _Bullet +Ekle ile kayıt penceresini açın.

 _Bullet Sadece fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere tespit yapılmış uygulama ayını seçin.

 _Bullet Her bir ay için tek giriş yapılabildiğine, tüm aylara tespit girilmişse listenin boş geleceğine dikkat edin.

 clip0755

 _Bullet Tespit numarasını (hakediş no gibi bir değerdir) ve seçtiğiniz ayın son günü itibariyle yapılan işlerin kümülatif tutarını girin.

 _Bullet Bilgi amacıyla tutarı alanına yazılabilecek değer aralığını gösteren tutarlardan birini aynen seçmek için üstünde tıklatın.

 _Bullet Girilen kayıtlarda istenildiğinde düzeltme ve silme yapılabileceğine dikkat edin.

 _Bullet Girişler tamamlanıp Fiyat Farkı Hesabı penceresine dönülürken yapılan hesaplama ile, girilen tespitleri de dikkate almış olarak yenilenen sonuçlar hazırdır.

Geri Dön