Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri >

Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bulunulan iş dosyasına diğer dosyalardaki bilgilerden istenenlerin getirilmesi işlemleri bu menüde yapılır. Pencereye girerken iki seçenekten birinin seçilmesi gerekir.

 clip0830

 Bu iki seçenek aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 İş Grupları ve bağlı diğer bilgiler: Mevcut bir yaklaşık maliyet dosyasının istenilen iş grupları ile bunlara bağlı imalat metrajları (inşaat, demir, profil ve tesisat), maliyet cetveli, birim fiyatlar ve analizler getirilebilir.

 Sadece diğer bilgiler ve mahal metrajları: Mevcut bir dosyadan (hakediş veya yaklaşık maliyet) imalat metrajları (inşaat, demir, profil ve tesisat), maliyet cetveli, birim fiyatlar ve analizler getirilebilir. Getirilecek bilgiler eşleştirilen iş grupları arasında yapılır.

 İş Grupları ve bağlı diğer bilgiler seçeneğinde sadece mevcut bir yaklaşık maliyet dosyasından getirme işlemi yapılabildiği halde Sadece diğer bilgiler ve mahal metrajları seçeneğinde programda bulunan yaklaşık maliyet dosyaları, hakediş dosyaları ve gönder işlemi ile oluşturularak edinilmiş dosyalardan bilgi getirilebilir.

 clip0004

 Getirilecek dosyanın üstünde durup clip0831 ile sonraki pencereye ulaşılır.

 

 Not: Bulunulan dosyanın ve bilgi getirilecek dosyanın (her ikisinin de) güncel sürüme uygunlaştırılmış olması gerektiğini unutmayınız.