Getirilecek Bilgilerin Seçimi (İş Grupları ve bağlı bilgiler getirilirken)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek > Bilgi Getirilecek İş Gruplarının Belirlenmesi (İş Grupları ve bağlı bilgiler getirilirken) >

Getirilecek Bilgilerin Seçimi (İş Grupları ve bağlı bilgiler getirilirken)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencereye girerken önceki pencerede belirlenmiş iş gruplarına ait bilgiler kontrol edilir ve getirilebilecek bilgiler işaretlenmiş olarak listelenirler.

 clip0832

 Listelenmiş olan bilgilerden bulunulan iş dosyasına getirilmesi istenilmeyenler, ilgili kutunun işareti kaldırılarak engellenebilir.

 Tercihler tamamlanınca Tamam ile işlem başlatılır.

 Metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi yerlerden bilgiler getirilirken işleme giren (kullanılmış) pozların karşı dosyadaki birim fiyat ve analizleri de getirilir.

 

 Not: Bulunulan dosyanın ve bilgi getirilecek dosyanın (her ikisinin de) güncel sürüme uygunlaştırılmış olması gerektiğini unutmayınız.