Getirilecek Bilgilerin Seçimi (Sadece dİğer bilgiler getirilirken)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek >

Getirilecek Bilgilerin Seçimi (Sadece dİğer bilgiler getirilirken)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Bu pencereye girerken önceki seçimlere göre bilgiler taranmış ve getirilebilecek bilgiler listelenmiştir.

 clip0011        

 Mevcut getirilebilecek bilgiler işaretli olarak gelirler. Listelenmiş olan bilgilerden getirilmesi istenilmeyen varsa işaretlleri kaldırılmalıdır.

 Bulunulan YM dosyasında henüz hiçbir mahal listesi çalışması yapılmamışsa, karşı dosyaki Mahal Listesi ve Metrajları tümüyle getirilebilir. Getirme işlemi için ekran altında görünen kutunun işaretli olması yeterlidir.

         clip0846

 İstenilen tercihler tamamlanınca clip0012 ile uygulama başlatılır.

 Burada bilinmesi gereken bir kaç nokta vardır:

 Metraj ve Tesisat Metrajı menülerine bilgi getirilebilmesi için getirilecek pozun bulunulan yerde olmaması gerekir.

       Nervürlü Demir Metrajı'nın getirilebilmesi için bulunulan yerde bu pencerelere henüz hiçbir kayıt girilmemiş olmalıdır.

 clip0836 kutusu işaretsiz durumdayken işlem yapılırsa sadece bulunulan Yaklaşık Maliyet Cetveli'nde olmayan pozlar ve miktarları getirilir, olanlara dokunulmaz.

 clip0837 kutusu işaretlenirse getirilen miktarlar için belirlenebilecek iki seçenek oluşur.

 clip0826

 İşleme Başla yapılırsa, metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi yerlerden bilgiler getirilirken işleme giren (kullanılmış) pozların karşı dosyadaki birim fiyat ve analizleri de (bulunulan dosyada olmayanlar) getirilirler.

 Listede yer alan İşin Tüm Birim Fiyatları ile İşin Tüm Analizleri seçenekleri karşıdaki dosyanın birim fiyat ve analizlerinin tümünü getirmek içindir.

  clip0014

 

 Not: Bulunulan dosyanın ve bilgi getirilecek dosyanın (her ikisinin de) güncel sürüme uygunlaştırılmış olması gerektiğini unutmayınız.