Bilgi Getirilecek Hakedişin Seçimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek >

Bilgi Getirilecek Hakedişin Seçimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Önceki pencerede seçilen dosya hakediş dosyası ise hakediş numaralarının listelendiği bir pencere açılır.

 clip0009

 Hakediş numarası seçilerek Ileri ile sonraki pencereye ulaşılır.

 

 Not: Bulunulan dosyanın ve bilgi getirilecek dosyanın (her ikisinin de) güncel sürüme uygunlaştırılmış olması gerektiğini unutmayınız.