Bilgi Getirilecek İş Dosyasının Seçimi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  İşin Bilgileri > Diğer Dosyalardan Bilgi Getirmek >

Bilgi Getirilecek İş Dosyasının Seçimi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Önceki penceredeki seçime göre bu pencere üç türlü oluşur:

 Gelen dosya listesinde istenen iş dosyası üzerinde tıklatılıp seçim yapılır.

 clip0005                

 Önceki pencerede Gönder işlemiyle alınmış bir iş dosyası ise bu dosyanın konumunu soran bir pencere oluşur.

 clip0007

 İlk konum olarak Masaüstü getirilir. Bilgi getirilecek dosya başka bir yerde ise Konum Seç düğmesinden yararlanılır.

 Bilindiği gibi Gönder işlemiyle alınmış bir iş dosyası iki dosya içermektedir. Uzantısı .GG olan bir dosya ile bir XML dosyası.

 clip0227

 Dosya üzerinde tıklatılıp Ileri ile sonraki pencereye ulaşılır.

 

 Not: Bulunulan dosyanın ve bilgi getirilecek dosyanın (her ikisinin de) güncel sürüme uygunlaştırılmış olması gerektiğini unutmayınız.