Listede Olmayan Çapları Eklemek

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Metraj İşlemleri > Demir Metrajı >

Listede Olmayan Çapları Eklemek

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Düzen>Çaplar ile ulaşılan pencerede +Ekle ile listede olmayan çaplar (9, 11, ...) eklenebilir. Ancak ÇŞB ve diğer kurumların demir pozlarının yapım şartlarında ilk değer olarak verilmiş çap listesi kullanılır. Ekleyeceğiniz çapın ilgili kurumun demir pozları için yayınlanmış yapım şartlarında mevcut olduğundan emin olun.

 TS 708 nolu Türk Standardı'nda (Çelik -Betonarme için- donatı çeliği) bulunan çapların listesi aşağıdadır.

 clip0780

Geri Dön