Fiyat veya Rayiç Pozları Bulundu

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri > İdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri >

Fiyat veya Rayiç Pozları Bulundu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Aşırı düşük sorgulamasına giren iş kalemlerinin (pozların) ya analizli poz ya da tesisat pozu olması gerekmektedir. KİK Genel Tebliğ'de geçen ifade ile "iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren sıralı analiz girdileri tablosu" hazırlanabilmesi için inşaat pozlarının analizli olması gerektiği açıktır. 

 Analizi yapılamayanlar için, tebliğdeki ifade ile "inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde" tablolar hazırlanmalıdır.

 Yukarıda anlatılanlardan çıkan sonuç; iş kalemleri ya bir analize sahip olmalı ya da malzeme ve montaj olarak değerlendirilebilen bir poz (tesisat pozu) olmalıdır.

 Aşırı düşük durumunda sorgulanacak iş kalemlerinden yararlanılarak oluşturulan açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesinin doğru olabilmesi için, sorgulanacak iş kalemlerinin fiyat veya rayiç pozu olmaması gerekir. Rayiç/Analiz/Tesisat ve Fiyat pozu olarak adlandırılan poz tipleri hakkında ayrıntılı bilgiyi Yeni Poz Oluşturmak bölümünde bulabilirsiniz.

 clip0352                

 Bu pencere oluşmuşsa yapılması gereken listelenen pozların (Yazdır ile listesi alınabilir) İşin Birim Fiyatları penceresinde veya buradaki düğmelerle Poz Tipi bilgilerini düzeltmektir. (Analizli veya Tesisat Pozu yapmak) Sonrasında ise bunlara ait analizleri hazırlayıp (tesisat ise malzeme ve montaj bedellerini girip) bu menüye tekrar gelinmelidir.

 Bu önerilere ve uyarılara rağmen kullanıcının Göz Ardı Et ve Kapat ile işleme devam etme seçeneği vardır.

Geri Dön

İlgili Mevzuat:

 KİK Genel Tebliği

 38.1. İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.

 45.1.7. İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.