Belge Düzenleme Seçenekleri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Aşırı Düşük Sorgulaması > Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri >

Belge Düzenleme Seçenekleri

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Seçilmiş belgeler kullanıcının isteğine göre yazdırılmak üzere açılır veya ilerde kullanılmak üzere oluşturulup saklanırlar.

 Belgenin adı üzerinde çift tıklamak sadece o belgeyi açar.

 Belgelerin Word/Excel/Pdf seçeneklerinden hangisine göre oluşacağı ilgili kutu tıklatılarak belirlenir.

 Belgelerle ilgili diğer seçeneklere sağda üstten aşağıya doğru yer alan clip0111 yazısı tıklatılıp ulaşılır.

 clip0097

 Sağ üstte bulunan raptiye clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki raptiye clip0094 işareti tıklatılır.

 Kaydet/sakla seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen belgeler YM Belgeleri\ADS Belgeleri\İdare dizinine kaydedilirler.

 YM Belgeleri\ADS Belgeleri klasörünün bulunması istenen yer (Masaüstü veya Belgelerim) kullanıcı tarafından burada işaretlenerek belirtilmelidir. İlk değer olarak her zaman Masaüstü alınır.

 Oluşturulan belgeler seçime göre Masaüstü veya Belgelerim'de 2 farklı biçimde yer alabilirler. Tüm belgeler tek klasör içinde de toplanabilir, her bir iş grubu adıyla açılan farklı klasörler içinde de toplanabilir. Bu seçimi kullanıcı yapmalıdır.

 Belge oluşturma tamamlandığında Belge Klasörünü Aç düğmesi tıklanıp hazırlanmış belgeler listelenir.

 Aç/göster seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen tüm belgeler yazdırılmak üzere açılırlar.

 

 Önemli Notlar:

 1- Sıralı analiz girdileri tablolarının eksiksiz oluşabilmesi için sorgulanacak iş kalemleri listesine giren iş kalemlerinin her birinin ya analizli (inşaat) poz ya da tesisat pozu olması gerekir. Bir başka deyişle yaklaşık maliyette kullanılan ve sorgulanacak iş kalemleri listesine giren pozlar rayiç veya fiyat pozu olmamalıdır.

 2- Programda, değişikliklerin hemen uygulandığı ve öncelikle güncellenen çıktılar Word ve pdf formatında olanlardır. Ayrıca A4 ölçülerinde kâğıda uygun formatta yazdırma seçenekleri de Word ve pdf formatında olanlar için tasarlanıp geliştirilmektedir. Bu nedenle yazdırılarak sunulan belgeler için Word veya pdf formatı kullanılmalıdır.

 Excel formatı ise yukarıda anlatılan çıktıların içerdiği verilerin kolayca taşınabilmesi, veri olarak isteyenlere ilgili dosyanın bilgilerinin verilebilmesi için programa konulmuştur. Bu nedenle yazdırılarak sunulacak belgeler değillerdir. Bu tür Excel belgeleri yazdırılarak kullanılmak istenirse, yazdırma ayarları gözden geçirilmeli, gerekli tasarım yapılıp ön izleme yapıldıktan sonra yazdırılmalıdırlar. Ölçeklendirme ve sayfaya sığdırmak için Excel'de var olan Otomatik Sığdır seçeneği kullanılabilir.

 Yazdırılan belgelerde Microsoft Office dışında açık kaynak kodlu ofis yazılımları olan OpenOfice ve LibreOffice yazılımlarını da kullanabilirsiniz. Program belgeleri yazdırırken, bilgisayarınızın ayarları tarafından önerilen kelime işlemci ve tabloyu kullanır.