Azalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş) >

Azalan ve/veya Vazgeçilen İmalatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Program, eksilen olarak işaretlenmiş iş kalemlerini, poz numaralarına /Eks, tanımına ise (Eksilen ve/veya vazgeçilen imalat) ifadesini ekleyerek listeler. Örneklersek:

21.011

Ahşaptan yapılan seri kalıp

şeklindeki poz artan olarak işaretlenip buraya gelinmişse:

21.011/Eks

Ahşaptan yapılan seri kalıp (Eksilen ve/veya vazgeçilen imalat)

olarak düzenlenip listelenir.

 _Bullet Yapımından vazgeçilen ya da azalan imalatların fiyatlandırılmasına ait hesabın sözleşmedeki pursantajlardan değil, anlaşma birim fiyatlarıyla yapılması gerektiğine dikkat edin. Bakınız Yüksek Fen Kurulu'nun ilgili kararı.

 _Bullet Azalma miktarını girin.

 _Bullet Yazdır ile azalan imalatlar listesini yazdırın.

 _Bullet İleri ile İş Artış İcmali'ne ulaşın.

 _Bullet Ana pozlarda yapılan değişikliklerin artan (…/Art) ve eksilen (…/Eks) pozlara da yansıması için İşin Birim Fiyatları'nda Düzen>Mukayeselideki Pozları Yenile özelliğini kullanın.

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan %10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanması veya ilk penceredeki clip0801 düğmesinin tıklanması gerekir.

 Not-2: Artan/Eksilen imalatların birim fiyatları, idare ve yüklenicinin mutabakatı ile belirlenir ve anlaşma birim fiyatları olarak anılır. Anlaşma fiyatlarına göre bulunan tutarın sözleşme bedeline oranı ise artan/azalan imalatlara ait yüzde (pursantaj) olarak belirlenir.