İş Artışı İcmali

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Grupları Yüzde Olarak Girilmiş) >

İş Artışı İcmali

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Program, iş grubu esasıyla artan/azalan tutarları ve yüzdeleri listelemiştir.

 _Bullet Yazdır ile İş Artış İcmali'ni yazdırın.

 Burada sol penceredeki işin adı üzerine tıklatılınca İş Grupları İcmali görünür.

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan %10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanması veya ilk penceredeki clip0801 düğmesinin tıklanması gerekir.

 Not-2: İş artışı oluru alındıktan sonra bile İşin Sözleşme Bilgileri penceresindeki Sözleşme Bedeli'ni değiştirmeyiniz. Çünkü hakedişin ilerleme yüzdeleri, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.