Artan İmalatlar

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Mukayeseli Keşif > Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilmiş) >

Artan İmalatlar

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Program, artan olarak işaretlenmiş iş kalemlerini, poz numaralarına /Art, tanımına ise (Artan imalat) ifadesini ekleyerek listeler. Örneklersek:

21.011

Ahşaptan yapılan seri kalıp

şeklindeki poz artan olarak işaretlenip buraya gelinmişse:

21.011/Art

Ahşaptan yapılan seri kalıp (Artan imalat)

olarak düzenlenip listelenir.

 Ayrıca her bir pozun ait olduğu kitaptaki ilgili yıla ait birim fiyatı alınarak buraya getirilmiştir. Varsayılan tenzilat (öngörülen indirim) uygulanarak bulunmuş birim fiyatlar da hazırdır. Kullanıcı bu kalemler için yüklenici ve idarenin mutabakat sağladığı ve tutanağa bağladığı anlaşma birim fiyatını girer.

 _Bullet İhale makamı harcama yetkilisince uygun görülüp yüklenici ile mutabakat sağlanan fiyatları Anlaşma Birim Fiyatı sütununa girin.

 _Bullet Anlaşma BF'ını elle girmek dışında seçenekler de vardır. Bunlar Düzen>Seçililerin Anlaşma BF'ını Tenzilatlı BF'tan Al ve Düzen>Seçililerin Anlaşma BF'ını YM Yılı BF'ndan Al seçenekleridir.

 _Bullet Buradaki YM Yılı Birim Fiyatı değeri ait olduğu ana BF kitabından ilgili yıla göre alınır. Pozun hangi BF kitabına ait olduğu ise İşin Birim Fiyatları'ndan okunur. Anlaşılacağı gibi fiyatı sıfır olan pozların doğru ana BF kitabına bağlı olup olmadığı İşin Birim Fiyatları'nda kontrol edilmeli, gerekirse Pozun Bilgilerini Seçilen Ana BF Kitabı'ndan yenile işlemi ile kitap tipi ataması yapılmalıdır.

 _Bullet Yazdır ile artan imalatlar listesini yazdırın.

 _Bullet İleri ile Azalan İmalatlar penceresine ulaşın.

 _Bullet Ana pozlarda yapılan değişikliklerin artan (…/Art) ve eksilen (…/Eks) pozlara da yansıması için İşin Birim Fiyatları'nda Düzen>Mukayeselideki Pozları Yenile özelliğini kullanın.

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan %10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanması veya ilk penceredeki clip0801 düğmesinin tıklanması gerekir.

 Not-2: Artan/Eksilen imalatların birim fiyatları, idare ve yüklenicinin mutabakatı ile belirlenir ve anlaşma birim fiyatları olarak anılır. Anlaşma fiyatlarına göre bulunan tutarın sözleşme bedeline oranı ise artan/azalan imalatlara ait yüzde (pursantaj) olarak belirlenir.

 Not-3: Onay alınarak kullanılmış özel imalatların (pozların) birim fiyatı, fiyat farkı verilen işlerde şöyle hesaplanmalıdır: Bu imalata ait faturanın onaylandığı tarihteki birim fiyatı, hakedişe ait fiyat farkı hesabındaki Pn değerine bölünerek sözleşme fiyatlarına indirgenir. Örneğin Özel-08'in onaylı faturadaki birim fiyatı 50 TL ve fatura onay tarihindeki aya ait Pn=1,050 olsun. Bu fiyat sözleşme koşullarına indirgenirken 50/1,05=47,62 TL alınır.