Kullanıcı Bilgilerini Düzeltmek/Değiştirmek (Server Lisansında)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Server (Sunucu) Kullanımında Olanlar > Kullanıcı Tanımlamak >

Kullanıcı Bilgilerini Düzeltmek/Değiştirmek (Server Lisansında)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 _Bullet Ekranın sol üstünde bulunan Kullanıcı Bilgileri penceresinde Bilgiler yazısını tıklatın.

 _Bullet Gerekli bilgileri değiştirin/düzeltin.

 _Bullet Tamam ile işlemi bitirin.

Geri Dön