Poz Dedektifi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Yaklaşık Maliyet İşlemleri > Poz Dedektifi >

Poz Dedektifi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 Poz numaraları belli olmayan birim fiyat teklif cetvellerinin kurum kitaplarında aratılarak, tanımlardan benzer veya eşleşen pozların bulunması için

geliştirilen bir penceredir.

 

Destek İşlemleri>Poz Dedektifi’ne tıklayın.

 

Açılan pencerede clip0927 düğmesine tıklayarak varsa elinizde Excel 97-2003 Çalışma Kitabı olarak kaydedilmiş birim fiyat teklif cetvelini

clip0928 seçeneği ile getirme işlemi yapabilirsiniz.

clip0930   seçeneği ile örnek şablon dosyasını oluşturup elinizdeki verileri kaydederek de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

 

clip0931 düğmesi ile pozların aranacağı kitapları işaretleyerek belirleyebilirsiniz.

 

Getirilecek Excel belgesini seçtikten sonra clip0932   verileriniz analiz edilmeye başlar ve veri sayısınının durumuna  

göre birkaç dakika sürebilir.

 

Analiz işlemleri bittikten sonra aşağıdaki örnekteki gibi bir pencere oluşacaktır. Bu pencerede benzerlik oranlarına göre sıralamalar gözükmektedir.

Pozun benzerlik oranları tanım içerisindeki kelimelere göre hesaplanıp sıralanmaktadır.

     

clip0933

 

Eşleşen poz değiştirilmek istenirse pozun üzerine çift tıklayarak açılan pencereden istenen poz seçilip clip0934  butonu ile değiştirilebilir.

 

clip0935

 

clip0936  seçenekleri ile pozları filtreleyerek listeyebilirsiniz.

 

 

Eşleşenler seçildiğinde benzerlik oranı %100 olan ve tanımı poz numarası ile eşleştirilmiş olanlar pencerede gözükmektedir. Eşleşmeyenlerde ise poz

numarası bulunamayanlar gözükmektedir.

 

clip0937 butonuyla işaretlediğiniz pozlar işin birim fiyatlarına gönderilmektedir.İşin birim fiyatlarına gönderdikten sonra fiyatlar

menüsünde gönderilen pozlar listelenmektedir.

 

Fiyatlar menüsünde Görünüm Ayarları > İlişkilendirilmiş Poz görünsün olarak işaretlendiğinde ilişkili olduğu pozun bilgisi karşısında gözükmektedir.

 

          Özel Pozları İstenilen Kurum Pozları ile İlişkilendirmek

 

  Pozlar seçilerek clip0938 menüsünden Pozları İlişkilendir >Seçilileri İlişkili Olduğu Pozdan Yenile diyerek yenilenecek yıl seçimi yapılır ve pozun

kârlı birim fiyatı belirlenmiş olur.

 

        clip0939

 

 

Poz dedektifi içerisinde başka bir excel dosyasından getirme işlemi yapmak istediğinizde pencerede bulunan pozlar silinir ve yeni excel dosyasından

getirdiğiniz pozlar yüklenir.