Pozun Birim Fiyatını Döviz Cinsinden Kullanmak

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »Bu düzeyin üstünde bir konu yok.«

Pozun Birim Fiyatını Döviz Cinsinden Kullanmak

Return to chapter overview

 Birim fiyatı USD veya Euro cinsinden girilmesi gereken iş kalemlerini kaydetmek için Poz Oluştur penceresinde clip0849 düğmesi kullanılır.

 

 clip0850

 

 _Bullet Dözic cinsinden birim fiyatını yazın.

 

 _Bullet Kur cinsini seçin sonra da kur tarihini belirleyin.

 

 _Bullet Seçilen tarihin bu dosyadaki tüm dövize bağlı birim fiyatları güncelleyeceğine dikkat edin.

 

 _Bullet Tamam ile işlemi bitirin.

 

 Önceden kaydedilmiş bir pozu döviz pozu yapmak için de poz satırında çift tıklatıldığında gelen Poz Oluştur penceresinde clip0849 düğmesi kullanılır.

 

 Not: Tesisat pozlarında döviz fiyatı girilirken dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Tesisat pozunun malzeme fiyatı, pozun dövizden elde edilen kârlı TL fiyatından -varsa- o anda mevcut montaj fiyatı çıkartılarak bulunur.

 

Geri Dön